Skład Zespołu Problemowego ZP5 Specjalizacje regionalne, lokalne bieguny wzrostu

Skład Zespołu Problemowego ZP5 Specjalizacje regionalne, lokalne bieguny wzrostu

Agnieszka Kukiełka - Staszewska

Starostwo Powiatowe w Opatowie

Aneta Górecka

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

Anna Kręcichwost

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego - LGD

Anna Pasieka

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Jakub Czaplarski

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Iwona Zbróg

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Izabela Magierowska

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Joanna Krzak

Uzdrowisko Busko Zdrój

Katarzyna Borek

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Jarosław Wałek

LGD Dorzecze Bobrzy

Krzysztof Przystanek

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.

Katarzyna Bahyrycz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Wokół Łysej Góry

Łukasz Bilski

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Monika Szwajcowska

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Marta Strzelczyk

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego