Informacje podstawowe

Zespoły problemowe

Szanowni Państwo,

Województwo świętokrzyskie staje przed wyzwaniem związanym z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji. Proces związany z tym przedsięwzięciem, jako nadrzędną wartość traktuje zaangażowanie środowisk sfery gospodarczej i społecznej tak, aby zapisy dokumentu odzwierciedlały wspólną wizję rozwoju nowoczesnego regionu.

Mając powyższe na uwadze, wykorzystując zarazem sugestie Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego - instytucji zaangażowanej w pomoc przy aktualizacji RSIWŚ, powołaliśmy 5 Zespołów Problemowych o następującej tematyce:

  • ZP 1 - Gospodarka i przedsiębiorczość innowacyjna.
  • ZP 2 - Nauka i edukacja.
  • ZP 3 - Instytucje otoczenia biznesu i administracja.
  • ZP 4 - Kultura innowacji.
  • ZP 5 - Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu.

Poprzez wywołanie dyskusji w poszczególnych Zespołach pragniemy zgromadzić opinie i wiedzę potrzebną do określenia szczegółowej analizy SWOT, wyznaczania misji, wizji i celów RSIWŚ, definiowania wskaźników pomiaru zmian, określania propozycji inicjatyw do planów działań. Prace Zespołów przyjmą formułę warsztatów oraz konsultacji na odległość

Serdecznie zapraszamy osoby posiadające doświadczenie na polu wspierania rozwoju gospodarki województwa do włączenia się w prace Zespołów Problemowych.
Wspólnie na pewno łatwiej będzie stworzyć obraz zmian, na jakich zależy nam w obliczu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Dodatkowych informacji na temat prac Zespołów Problemowych udziela Pan Jakub Bętkowski, Pracownik Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego pod numerem
tel. 61 827 97 61

Mamy nadzieję, iż nasza inicjatywa zaowocuje pogłębianiem współpracy służącej doskonaleniu naszego otoczenia i czynienia z niego środowiska do rozwoju nowoczesnych firm.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, który należy odesłać do 18 sierpnia br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem na numer 61 8279 741.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego