Kompetencje

Kompetencje ZP1 Gospodarka i przedsiębiorczość innowacyjna

Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji:

 1. Wiedza, umiejętności, kwalifikacje
  1. Rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw
  2. Wsparcie edukacji w zakresie przedsiębiorczości dla uczniów i studentów (przedsiębiorczość akademicka)
  3. Wsparcie mobilności pracowników i studentów
  4. Wsparcie w zakresie technik zarządzania
  5. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
 2. Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)
  1. Inwestycje służące prowadzeniu własnej działalności B+R w przedsiębiorstwach
  2. Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw
  3. Badania realizowane przez jednostki naukowo-badawcze (w tym we współpracy z przedsiębiorstwami)
  4. Wsparcie zakupu aktywów niematerialnych i prawnych
 3. Sieci, klastry
  1. Budowa i rozbudowa klastrów
  2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (grupy kooperacyjne przedsiębiorstw)
 4. Technologie społeczeństwa informacyjnego
  1. Inwestycje z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach
 5. Transfer wiedzy i technologii
  1. Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej
  2. Wsparcie powstawania nowych firm technologicznych (wysokich technologii) Wsparcie przedsiębiorczości, NTBF, Wsparcie rozwoju spin-off, spin-out. Start-up
  3. Wsparcie w zakresie technik i procedur transferu technologii
  4. Wsparcie systemu ochrony własności intelektualnej
  5. Rozwój systemu wymiany wiedzy i informacji pomiędzy firmami i instytucjami z międzynarodowym doświadczeniem
 6. Usługi dla innowacji
  1. Rozwój usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczo-konsultingowych wspomagających tworzenie i rozwój klasterów i sieci współpracy
 7. Finanse na innowacje
  1. Bezpośrednie wsparcie finansowe firm (nieruchomości, maszyn, urządzeń)
  2. Wsparcie na zakup wartości niematerialnych i prawnych

 

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego