Kompetencje

Kompetencje ZP2 Nauka i edukacja

Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji:

 1. Wiedza, umiejętności, kwalifikacje
  1. Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej
  2. Rozwój kompetencji pracowników naukowych
  3. Wsparcie praktycznych elementów nauczania dla uczniów i studentów
  4. Wsparcie edukacji w zakresie przedsiębiorczości dla uczniów i studentów (przedsiębiorczość akademicka)
  5. Wsparcie mobilności pracowników i studentów
 2. Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)
  1. Wsparcie inwestycyjne rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego sfery B+R
  2. Wsparcie inwestycyjne dla centrów doskonałości i centrów zaawansowanych technologii
  3. Badania realizowane przez jednostki naukowo-badawcze (w tym we współpracy z przedsiębiorstwami)
  4. Wsparie dla współpracy zagranicznej sfery naukowo-badawczej
 3. Sieci, klastry
  1. Integracja sektora B+R w regionie
 4. Technologie społeczeństwa informacyjnego
  1. Inwestycje z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach
 5. Transfer wiedzy i technologii
  1. Wsparcie powstawania nowych firm technologicznych (wysokich technologii) Wsparcie przedsiębiorczości, NTBF, Wsparcie rozwoju spin-off, spin-out. Start-up
  2. Wsparcie w zakresie technik i procedur transferu technologii
  3. Wsparcie systemu ochrony własności intelektualnej
  4. Rozwój systemu wymiany wiedzy i informacji pomiędzy firmami i instytucjami z międzynarodowym doświadczeniem
 6. Usługi dla innowacji
  1. Usługi szkoleniowe
  2. Wdrażanie standardów jakości (procedury TT, i inne)
 7. Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną
  1. Stworzenie systemu monitorowania potrzeb przedsiębiorstw przez sektor B+R.
  2. Nawiązanie współpracy i realizacja wspólnych działań przez uczelnie w regionie

 

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego