Skład Zespołu Problemowego ZP3 Instytucje otoczenia biznesu i administracja

Skład Zespołu Problemowego ZP3 Instytucje otoczenia biznesu i administracja

Aleksander Nowak

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego

Beata Napierała

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Dorota Miłek

Politechnika Świętokrzyska

Edward Przywała

Zakład Kamieniarski "Przywała" w Chęcinach

Hubert Żerniak

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Edyta Suchoń

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych

Grzegorz Połeć

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Jakub Czaplarski

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Izabela Barto

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Jarosław Łukasik

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Justyna Borzęcka

Sandomierskie Stowarzyszeni Rozwoju Regionalnego - LGD

Katarzyna Bahyrycz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Wokół Łysej Góry

Krzysztof Zaremba

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Łukasz Bilski

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Mirosław Hajduk

Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce"

Monika Majcher

Dom Doradztwa Biznesowego MM

Robert Cholewiński

Urząd Miasta Kielce

Ryszard Stępień

Świętokrzyskie Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Ryszard Szostak

Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach

Tomasz Siwek

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Wojciech Borowiecki

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego