Strona główna

Sprawozdanie z konsultacji projektu dokumentu Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W dniu 3 marca 2021 roku Uchwałą nr 3426/21 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Sprawozdanie z konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie wraz z załącznikami.

Czytaj więcej...

Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 3131/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Szanowni Państwo,

W dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 3131/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Dokument ten, obok „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, będzie jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Czytaj więcej...

Przyjęcie projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

16 grudnia 2020r. Uchwałą nr 3131/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Dokument ten, obok „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, będzie jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata. W ramach tworzenia dokumentu opracowano również diagnozę potencjału innowacyjnego województwa świętokrzyskiego, której głównym celem było określenie zarówno pozycji regionu, jak i dynamiki zmian w kilku podstawowych obszarach innowacyjności, a mianowicie: działalności badawczo-rozwojowej, aktywności innowacyjnej firm oraz ochrony własności intelektualnej.

Świętokrzyska Strategia Badań i Innowacyjności RIS3 przyjęta uchwałą sejmiku

W poniedziałek, 24 lutego, podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni jednomyślnie przyjęli „Strategię Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”. Ten kluczowy dokument był konsultowany z wieloma środowiskami, m.in. przedsiębiorcami czy też samorządowcami. Określa priorytety i cele strategiczne polityki innowacyjnej w województwie świętokrzyskim na najbliższych sześć lat.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE z dnia 6 marca 2014 roku

Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. z późn. zm.) oraz w porozumieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach

Czytaj więcej...

Raport z konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

w terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2013r. odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+”. Poniżej przekazujemy Państwu do pobrania Raport z konsultacji społecznych wraz z zestawieniem uwag jakie wpłynęły do treści dokumentu oraz informacją na temat ich wykorzystania.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa zaopiniował „Strategię Badań i Innowacyjności” 2014-2020+

W związku z zakończeniem prac redakcyjnych nad dokumentem pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+", 10 lutego 2013r. został on przedstawiony do zatwierdzenia i zaakceptowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionymi 15 listopada 2013 roku konsultacjami społecznymi dokumentu pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+", uprzejmie informujemy że termin zgłaszania uwag bądź propozycji zmiany/ uwzględnienia nowych zapisów w powyższym dokumencie upływa z dniem 20 grudnia 2013 roku.

Seminarium Konsultacyjne Projektu RIS3

- Chcemy tak zainwestować pieniądze, aby stworzyć wartość dodaną, aby branże doświadczyły szybkiego wzrostu i pozytywnie oddziaływały na gospodarkę naszego regionu. Znajdujemy się w takiej pozycji, w której innowacyjność może odegrać kluczową rolę w dalszym rozwoju województwa świętokrzyskiego- powiedział Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podczas seminarium konsultacyjnego projektu RIS3, które odbyło się 29 listopada br. w Hotelu Grand w Kielcach.

Czytaj więcej...

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego