Strona główna

Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

10 marca 2021 r. uchwałą nr 3459/21 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Jest ona, obok Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z konsultacji projektu dokumentu Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W dniu 3 marca 2021 roku Uchwałą nr 3426/21 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Sprawozdanie z konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Poniżej przedstawiamy Sprawozdanie wraz z załącznikami.

Czytaj więcej...

Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

W dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 3131/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Szanowni Państwo,

W dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 3131/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Dokument ten, obok „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, będzie jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Czytaj więcej...

Przyjęcie projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

16 grudnia 2020r. Uchwałą nr 3131/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Dokument ten, obok „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, będzie jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata. W ramach tworzenia dokumentu opracowano również diagnozę potencjału innowacyjnego województwa świętokrzyskiego, której głównym celem było określenie zarówno pozycji regionu, jak i dynamiki zmian w kilku podstawowych obszarach innowacyjności, a mianowicie: działalności badawczo-rozwojowej, aktywności innowacyjnej firm oraz ochrony własności intelektualnej.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego