Skład Zespołu Problemowego ZP4 Kultura innowacji

Skład Zespołu Problemowego ZP4 Kultura innowacji

Anna Depczyńska

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Barbara Skuza

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jakub Czaplarski

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Jarosław Basak

Starostwo Powiatowe w Opatowie

Łukasz Bilski

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Maciej Chłopek

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Mirosław Hejduk

Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce"

Tadeusz Jóźwik

Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego