ZP4 Kultura innowacji

Kompetencje ZP4 Kultura innowacji

Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji:

 1. Wiedza, umiejętności, kwalifikacje
  1. Rozpowszechnianie dobrych praktyk
  2. Tworzenie standardów jakości
 2. Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)
  1. Tworzenie standardów jakości
 3. Technologie społeczeństwa informacyjnego
  1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (dostępu do internetu itp.) w regionie
  2. Rozwój publicznych usług elektronicznych
  3. Tworzenie standardów jakości
 4. Transfer wiedzy i technologii
  1. Wsparcie w zakresie technik i procedur transferu technologii
  2. Tworzenie standardów jakości
 5. Usługi dla innowacji
  1. Wdrażanie standardów jakości (procedury TT, i inne)
  2. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o zasobach innowacyjnych
  3. Tworzenie standardów jakości
 6. Finanse na innowacje
  1. Tworzenie standardów jakości
 7. Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną
  1. Wdrażanie systemowych rozwiązań usprawniających proces zarządzania
  2. Tworzenie kultury innowacji
  3. Kreowanie postaw proinnowacyjnych wśród jednostek samorządu terytorialnego
  4. Organizacja imprez słuzących bezpośredniej komunikacji pomiędzy aktorami procesów innowacyjnych
  5. Tworzenie systemu komunikacji i wymiany informacji między regionalnymi aktorami procesów innowacyjnych
  6. Zaplanowanie współpracy z regionalnymi i lokalnymi mediami
  7. Tworzenie standardów jakości

 

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego