Skład Zespołu Problemowego ZP2 Nauka i edukacja

Skład Zespołu Problemowego ZP2 Nauka i edukacja

Agnieszka Piotrowska-Piątek

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

Aleksander Nowak

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego

Alicja Tuz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Anna Depczyńska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Artur Bartosik

Politechnika Świętokrzyska

Artur Kowalik

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Barbara Skuza

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jacek Wołowiec

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Janusz Juszczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Katarzyna Nawrot

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Krzysztof Grysa

 

Krzysztof Łysak

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Łukasz Bilski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Maciej Chłopek

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Maciej Długosz

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Marcin Szplit

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Marek Leszko

Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach

Monika Szechnicka

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Piotr Hnidan

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Robert Cholewiński

Urząd Miasta Kielce

Wiesław Caban

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Włodzimierz Chłopek

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Wojciech Borowiecki

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego

Zbigniew Szczepańczyk

WSEiP im. prof. E.Lipińskiego w Kielcach

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego