Strategia RIS3

Strategia RIS3

W dniu 24 lutego, podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni jednomyślnie przyjęli „Strategię Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”. Dokument ten wieńczy wieloletni dorobek analityczny oraz czas wytężonej pracy ludzi i środowisk, zaangażowanych w innowacyjny rozwój regionu oraz Świętokrzyskiego Systemu innowacji.

 

Na przestrzeni listopada i grudnia 2013 roku RIS3 poddany został konsultacjom społecznym, a zebrane uwagi przyczyniły się do udoskonalenia jego zawartości merytorycznej. Wspólnym sukcesem jest fakt, że cele i założenia innowacyjnego rozwoju regionu świętokrzyskiego do 2020 roku spotkały się z wyraźną aprobatą przedsiębiorców i jednostek okołobiznesowych, którym dedykowana jest strategia.

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) dla Województwa Świętokrzyskiego jest dokumentem wskazującym koncentrację wysiłków administracji, zasobów ludzkich i finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na obszarach gospodarczych o najwyższym wskaźniku efektywności – tzw. inteligentnych specjalizacjach naszego regionu:

  • Zasobooszczędne budownictwo
  • Sektor metalowo-odlewniczy
  • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
  • Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

oraz wspierające je specjalizacje o znaczeniu horyzontalnym:

  • ICT
  • Zrównoważony rozwój energetyczny
  • Branża targowo-kongresowa.

Główny cel RIS3 został sformułowany następująco:

Do roku 2020 w województwie świętokrzyskim zapanuje kultura sprzyjająca innowacjom, przedsiębiorczości i konkurencyjności, która pomoże stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy, który będzie szybszy niż średnia krajowa.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego