Grupa robocza ŚRI

Grupa Robocza ds. Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji w ramach Świętokrzyskiej Rady Innowacji

Mając na względzie szerszy kontekst prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, Stanowiskiem Świętokrzyskiej Rady Innowacji Nr 2/2011 ŚRI z dnia 23 maja 2011 powołano drugą Grupę Roboczą działającą w tym zakresie. Celem powołania Grupy jest analizowanie problematyki regionalnej oraz opiniowanie i definiowanie rekomendacji dla Świętokrzyskiej Rady Innowacji dotyczących koncepcji i sposobu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Skład Grupy Roboczej Stanowią:

 1. Czepiel Wiesław
 2. Florczyk Andrzej
 3. Janiszewski Lech
 4. Kaczmarska Bożena
 5. Kuleszyński Zdobysław
 6. Makowska Aleksandra
 7. Pastuszko Mieczysław
 8. Perz Marcin
 9. Semaniak Jacek
 10. Strzelec Jerzy

Członkowie Grupy podejmują działania w zakresie:

 • definiowania założeń i treści aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa   Świętokrzyskiego,
 • definiowania logiki działań regionalnych w powiązaniu z preferowanymi  kierunkami wsparcia w UE (adaptacja kluczowych dokumentów strategicznych UE oraz doświadczeń płynących z Europejskiej Współpracy Terytorialnej, PRI-INNO Europe, Innovating Regions In Europe),
 • sposobu wykorzystania prac wykonanych w ramach konkursów finansowanych z funduszy strukturalnych, związanych z rozwojem innowacyjnym województwa, przy aktualizacji Regionalnej strategii innowacji,
 • wykorzystania prac wykonanych w ramach projektu systemowego ”Kręgi innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”,
 • wzmacniania działań podejmowanych na rzecz specjalizacji innowacyjnych  województwa świętokrzyskiego, ze środków krajowych i międzynarodowych,
 • powiązania zapisów Regionalnej Strategii Innowacji z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki, Strategią Europa 2020 i realizujących je programami operacyjnymi.
 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego