Skład Zespołu Problemowego ZP1 Gospodarka i przedsiębiorczość innowacyjna

Skład Zespołu Problemowego ZP1 Gospodarka i przedsiębiorczość innowacyjna

Adrian Adamski

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Aleksander Nowak

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego

Anna Grzela

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Biuro Innowacji)

Dorota Miłek

Politechnika Świętokrzyska

Grzegorz Połeć

Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Janusz Stasiak

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.
Sandomierskie Stowarzyszeni Rozwoju Regionalnego - LGD

Jarosław Basak

Starostwo Powiatowe w Opatowie

Katarzyna Bahyrycz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Wokół Łysej Góry

Krzysztof Zaremba

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Łukasz Bilski

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Maciej Chłopek

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Monika Majcher

Dom Doradztwa Biznesowego MM

Robert Cholewiński

Urząd Miasta Kielce

Tadeusz Jóźwik

Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach

Wojciech Borowiecki

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego