Strona główna

Świętokrzyska Strategia Badań i Innowacyjności RIS3 przyjęta uchwałą sejmiku

W poniedziałek, 24 lutego, podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni jednomyślnie przyjęli „Strategię Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”. Ten kluczowy dokument był konsultowany z wieloma środowiskami, m.in. przedsiębiorcami czy też samorządowcami. Określa priorytety i cele strategiczne polityki innowacyjnej w województwie świętokrzyskim na najbliższych sześć lat.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE z dnia 6 marca 2014 roku

Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. z późn. zm.) oraz w porozumieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach

Czytaj więcej...

Raport z konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

w terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2013r. odbyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+”. Poniżej przekazujemy Państwu do pobrania Raport z konsultacji społecznych wraz z zestawieniem uwag jakie wpłynęły do treści dokumentu oraz informacją na temat ich wykorzystania.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa zaopiniował „Strategię Badań i Innowacyjności” 2014-2020+

W związku z zakończeniem prac redakcyjnych nad dokumentem pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+", 10 lutego 2013r. został on przedstawiony do zatwierdzenia i zaakceptowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionymi 15 listopada 2013 roku konsultacjami społecznymi dokumentu pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+", uprzejmie informujemy że termin zgłaszania uwag bądź propozycji zmiany/ uwzględnienia nowych zapisów w powyższym dokumencie upływa z dniem 20 grudnia 2013 roku.

Seminarium Konsultacyjne Projektu RIS3

- Chcemy tak zainwestować pieniądze, aby stworzyć wartość dodaną, aby branże doświadczyły szybkiego wzrostu i pozytywnie oddziaływały na gospodarkę naszego regionu. Znajdujemy się w takiej pozycji, w której innowacyjność może odegrać kluczową rolę w dalszym rozwoju województwa świętokrzyskiego- powiedział Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podczas seminarium konsultacyjnego projektu RIS3, które odbyło się 29 listopada br. w Hotelu Grand w Kielcach.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na seminarium konsultacyjne RIS3 i inteligentnych specjalizacji regionu

Dobiegają końca prace nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku. Dokument pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+" będący efektem wieloletniej pracy, po pozytywnej rekomendacji Zarządu Województwa poddany został dalszym konsultacjom społecznym.

Czytaj więcej...

Projekt RIS3 Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku do konsultacji społecznych

Oddajemy w Państwa ręce projekt RIS3 Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku z prośbą o zgłaszanie uwag poprzez załączony formularz.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA „STRATEGII ROZWOJU INNOWACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM DO ROKU 2020”

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do współtworzenia wizji rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. w obszarach rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Wizja ta będzie zawarta w Regionalnej Strategii Innowacji do roku 2020 (RIS3), która obecnie jest opracowywana przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej...

Aktualizacja harmonogramu prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

Dnia 27 kwietnia 2011 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę nr VII/115/11 w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013. Niestety, szereg okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpłynął na brak możliwości wykonania przewidzianych działań w terminie wynikającym z zatwierdzonego harmonogramu.

Czytaj więcej...

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego