Kompetencje

Kompetencje ZP5 Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu

Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji:

 1. Wiedza, umiejętności, kwalifikacje
  1. Rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw
  2. Rozwój kompetencji pracowników administracji
  3. Wsparcie mobilności pracowników i studentów
  4. Rozpowszechnianie dobrych praktyk
  5. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
 2. Sieci, klastry
  1. Budowa i rozbudowa klastrów
  2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (grupy kooperacyjne przedsiębiorstw)
 3. Technologie społeczeństwa informacyjnego
  1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (dostępu do internetu itp.) w regionie
  2. Rozwój publicznych usług elektronicznych
  3. Inwestycje z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach
  4. Wsparcie w zakresie wykorzystania technologii ICT w IOB
 4. Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną
  1. Tworzenie kultury innowacji
  2. Kreowanie postaw proinnowacyjnych wśród jednostek samorządu terytorialnego
  3. Organizacja imprez słuąących bezpośredniej komunikacji pomiędzy aktorami procesów innowacyjnych
  4. Budowanie lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego

 

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego