Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Ogłoszenie o Konkursie na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza Konkurs na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. W ramach Konkursu, dla każdej z 7 inteligentnych specjalizacji regionu wyłonione zostanie Konsorcjum, którego zadaniem będzie prowadzenie działań na rzecz danej specjalizacji poprzez właściwą koncepcję jej rozwoju.

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ inteligentnymi specjalizacjami są:

  1. Branża metalowo-odlewnicza,
  2. Zasobooszczędne budownictwo,
  3. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,
  4. Turystyka zdrowotna

oraz wspierające je specjalizacje o znaczeniu horyzontalnym:

  1. Technologie informacyjno-komunikacyjne,
  2. Branża targowo-kongresowa,
  3. Zrównoważony rozwój energetyczny.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwłaszcza ze środowisk biznesowych, naukowych i okołobiznesowych, zainteresowanych utworzeniem Konsorcjum w celu przystąpienia do Konkursu. Z wybranymi w ramach Konkursu Konsorcjami Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisze „Porozumienia o współpracy”.

Konkurs trwa od 23 października do 24 listopada 2023 r. do godziny 15:00.

Formularze zgłoszeniowe należy składać wyłącznie osobiście w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, parter, pokój nr 13, w kopercie z dopiskiem „Konkurs na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego”.

Regulamin Konkursu na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, zawierający zasady aplikowania oraz załączniki do Regulaminu dostępne są poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników Oddziału Rozwoju Innowacji
i Przedsiębiorczości Departamentu Inwestycji i Rozwoju pod numerami telefonu:

Sprawy formalne:

Agnieszka Fugińska: 41 395 12 72

Agnieszka Krala: 41 395 14 91

Sprawy merytoryczne:

Katarzyna Kowalewska: 41 395 12 66

Katarzyna Cichoń: 41 395 13 36

Zał. nr 1 do Uchwały nr 7916_23 Zarządu Woj. Św. z dnia 18.10.2023
Wielkość: 257.29 KB
zał. nr 1 formularz zgłoszeniowy
Wielkość: 187.82 KB
zał. nr 2 wzór listu intecyjnego
Wielkość: 158.17 KB
zał. nr 3 wzór pozrozumienia
Wielkość: 261.63 KB
zał. nr 5 karta oceny formalnej
Wielkość: 146.95 KB
zał. nr 6 karta oceny merytorycznej
Wielkość: 170.14 KB

Data dodania: czwartek, 19 października 2023
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego