Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

10 marca 2021 r. uchwałą nr 3459/21 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Jest ona, obok Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Poprzedni dokument powstał 7 lat temu i był przewidziany na lata 2014-2020. W międzyczasie pojawiło się kilka przesłanek, które wymusiły jego aktualizację. Były to między innymi:

 • nowe założenia Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027;
 • zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej naszego regionu w obszarze innowacji;
 • wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego wdrażania inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego;

Regionalna Strategia Innowacji opiera się na idei tzw. inteligentnych specjalizacji, jako obszarów aktywności gospodarczej, które mają potencjał, aby generować wzrost gospodarczy oparty na innowacjach, przedsiębiorczości i konkurencyjności. W województwie świętokrzyskim inteligentnymi specjalizacjami są:

 • przemysł metalowo-odlewniczy;
 • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze;
 • zasobooszczędne budownictwo;
 • turystyka zdrowotna;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • branża targowo-kongresowa;
 • zrównoważony rozwój energetyczny.
W dokumencie przyjęto trzy cele strategiczne, które swoim zakresem odpowiadają obszarom uwzględnionym w dokumentach strategicznych i programowych szczebla krajowego
i europejskiego. Celami tymi są:

 

 1. Wzrost innowacyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw,
 2. Transformacja świętokrzyskiej gospodarki,
 3. Zwiększenie kompetencji kadr regionalnej gospodarki.

Są to najważniejsze obszary, na których Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zamierza skoncentrować swoje działania na rzecz podniesienia innowacyjności regionalnej gospodarki.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+
Wielkość: 1.04 MB

Data dodania: piątek, 12 marca 2021
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego