Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Herb województwa świętokrzyskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą do jednostek naukowych o identyfikację potrzeb regionu dotyczącą zagadnień badawczych, które mogłyby zostać uwzględnione w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB) a jednocześnie są powiązane z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego.

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze będą utworzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie zagadnień badawczych zidentyfikowanych w regionach. Finansowanie RANB będzie realizowane w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Wsparcie będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem będzie jednostka naukowa. W przypadku jednostek naukowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wydatków kwalifikowanych. Alokacja środków UE na poddziałanie wynosi 97 997 886 EUR (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Nie jest wykluczony udział środków prywatnych w finansowaniu przedsięwzięcia – ostateczna wartość środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz źródła pochodzenia tych środków uzależnione jest od typów projektów finansowanych w ramach przedsięwzięcia oraz podmiotów je realizujących. Wybór projektów do dofinansowania, na poziomie realizacji RANB, nastąpi w trybie konkursowym. Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze POIR zaplanowany został na IV kwartał 2016 r.

W celu zgłoszenia zagadnień badawczych należy wypełnić fiszkę, która została załączona do niniejszej wiadomości oraz odesłać ją na adres e-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin nadsyłania fiszek upływa z dniem 22 lutego 2016r.

Założenia wdrażania instrumentu pn. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze
Wielkość: 128.67 KB
Wzór fiszki - propozycja zagadnień badawczych do regionalnych agend naukowo-badawczych
Wielkość: 237.32 KB
Data dodania: czwartek, 14 stycznia 2016
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego