Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Strona główna
 

NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług

Logo popytowego systemu innowacji

Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Data dodania: czwartek, 15 lipca 2021  

Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

10 marca 2021 r. uchwałą nr 3459/21 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Jest ona, obok Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Data dodania: piątek, 12 marca 2021  

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Herb Województwa ŚwiętokrzyskiegoDziałając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Data dodania: piątek, 12 lutego 2021  

Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Herb Województwa ŚwiętokrzyskiegoSzanowni Państwo,

W dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 3131/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Dokument ten, obok „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, będzie jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Data dodania: poniedziałek, 01 lutego 2021  

Szkoła z Opatowa prosi o głosy w międzynarodowym konkursie

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, która związana jest z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wymiany informacji o dobrych praktykach.

Data dodania: czwartek, 05 listopada 2020  

Świętokrzyski Portal Innowacji - ATM newsletter 8

Logo ATM for SMEs

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 8. numerem Newslettera ATM.
Życzymy miłej lektury!

Data dodania: poniedziałek, 19 października 2020  

Zaproszenie na webinaria tematyczne dotyczące aktualnych problemów Instytucji Otoczenia Biznesu

Grafika z napisem zaproszenieSZANOWNI PAŃSTWO, w imieniu Ministerstwa Rozwoju serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 5-ciu webinarów tematycznych dotyczących aktualnych problemów Instytucji Otoczenia Biznesu i ich perspektyw rozwojowych w nadchodzącym okresie finansowania.

Data dodania: piątek, 25 września 2020  

UWAGA! Informacja dotycząca zawieszenia III naboru Formularzy zgłoszeniowych na zakup usług doradczych dla MŚP

Logo popytowego systemu innowacjiOd dnia 27 maja 2020 r. nie będą przyjmowane Formularze zgłoszeniowe dotyczące III naboru na vouchery na usługi doradcze ze względu na konieczność weryfikacji czy złożone wnioski nie przekroczyły dostępnej alokacji. Wszystkie Formularze złożone terminie od 27.05.2020 r. (osobiście lub pocztą) nie będą podlegały weryfikacji. Nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że alokacja nie została w pełni wyczerpana. Wszystkie Formularze złożone w terminie do dnia 26 maja 2020 r. (osobiście lub pocztą) zostaną poddane analizie.
Data dodania: środa, 27 maja 2020  


Strona 5 z 6
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego