Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Strona główna
 

Rejestracja na XXXII Konferencję SOOIPP Forum Menedżerów

Logo Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w PolsceInformujemy, iż od października trwa rejestracja zainteresowanych udziałem w XXXII Konferencji SOOIPP Forum Menedżerów, która odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. w Kielcach na terenie Targów Kielce przy okazji Targów Druku 3D.

Data dodania: wtorek, 12 października 2021  

Badanie EUROCHAMBRES - perspektywy europejskiej społeczności biznesowej w 2022 r.

Logo Krajowej Izby GospodarczejKrajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES - największego europejskiego związku izb przemysłu i handlu z siedzibą w Brukseli, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej społeczności biznesowej na nadchodzący rok. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie, krótkiej (ok. 1 min) anonimowej ankiety, dotyczącej Państwa działalności gospodarczej.

Data dodania: czwartek, 07 października 2021  

Innovative SMEs – nabór w roku 2021

Logo EurostarsNarodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków na projekty w ramach programu Innovative SMEs. Projekty Innovative SMEs to projekty współpracy międzynarodowej, realizowane w formule Cofund plus partnerstwo Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa jest kontynuacją i następstwem programów EUROSTAR i EUROSTARS-2.

Data dodania: poniedziałek, 06 września 2021  

Zmiany w dokumentach konkursowych dotyczących naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług

Logo projektu Popytowy system innowacjiOperator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4186/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadził zmiany w dokumentach konkursowych polegające m.in. na przesunięciu terminu składania formularzy zgłoszeniowych do 30 września br. Dodatkowo uległy zmianie zapisy dotyczące wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia z 15 do 24 miesięcy (z zastrzeżeniem, że ostatni wniosek o refundację musi zostać złożony najpóźniej 30 września 2023 r.) a także doprecyzowaniu uległ zapis dotyczący terminu składania Wniosku o refundację.

Data dodania: środa, 25 sierpnia 2021  

KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Logo Unii EuropejskiejZapraszamy do międzynarodowej Konferencji organizowanej w sprawie przyszłości Europy. Jest to cykl debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli na temat wyzwań i priorytetów Europy na specjalnej platformie internetowej. Bez względu na to gdzie mieszkasz i co robisz, możesz powiedzieć jakiej przyszłości chcesz dla Unii Europejskiej.

Data dodania: czwartek, 05 sierpnia 2021  

NABÓR na VOUCHERY dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług

Logo popytowego systemu innowacji

Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Data dodania: czwartek, 15 lipca 2021  

Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

10 marca 2021 r. uchwałą nr 3459/21 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Jest ona, obok Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Data dodania: piątek, 12 marca 2021  

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Herb Województwa ŚwiętokrzyskiegoDziałając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Data dodania: piątek, 12 lutego 2021  


Strona 2 z 4
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2023
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego