Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Herb Województwa ŚwiętokrzyskiegoDziałając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnili pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ ma charakter dokumentu wskazującego ogólne obszary wymagające szczególnej interwencji Samorządu Województwa i jednostek wdrażających bądź realizujących założenia Strategii w sferze innowacji na terenie całego regionu. Na powyższe, składają się zarówno aspekty gospodarcze jak i społeczne życia w regionie, dlatego też obejmuje ona swym zasięgiem przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jednostki badawcze, organizacje gospodarcze, izby przemysłowe, instytucje około biznesowe i finansowe, itp. W dokumencie tym określone zostały jedynie przykładowe kierunki działań, których realizacja przyczyni się do realizacji wskazanych celów rozwojowych, a te z kolei przełożą się na realizację celów strategicznych.

RSI WŚ 2030+ nie zakłada również konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane w jej ramach, a tym samym nie wskazuje usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój województwa czy ochronę środowiska.

Biorąc pod uwagę opinie RDOŚ w Kielcach oraz ŚPWIS oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stwierdził brak podstaw do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Data dodania: piątek, 12 lutego 2021
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego