Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 319578 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Informacje o ŚRI

Podstawa prawna:
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 134/11 z dnia 16 lutego 2011 roku.
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 598/11 z dnia 28 września 2011 roku.

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1349/12 z dnia 12 września 2012 roku.
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 190/15 z dnia 11 lutego 2015 roku.

Świętokrzyska Rada Innowacji jest ciałem doradczym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa, w zakresie kreowania polityki innowacyjnego rozwoju województwa oraz pełni funkcję forum dyskusyjnego w procesie budowy Świętokrzyskiego systemu Innowacji, rozumianego jako sieć silnych powiązań międzyinstytucjonalnych w regionie.

Celem działalności Rady jest dbałość o zachowanie spójności społeczno-gospodarczej województwa w obszarze innowacji i budowy gospodarki opartej na wiedzy, a także rekomendowanie – w oparciu o światowe trendy i kierunki polityki UE - pożądanych obszarów aktywności i kierunków rozwoju województwa świętokrzyskiego, które mogą stanowić podstawę do realizacji konkretnych inicjatyw. Szczególną rola gremium leży w obszarze zacieśniania współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, izbami gospodarczymi, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, agencjami rozwoju lokalnego i regionalnego, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami, poprzez włączanie wymienionych instytucji w proces budowy konsensusu regionalnego. Konsekwentnie do członkostwa w Radzie zaproszone zostały przez Zarząd Województwa osoby aktywnie włączające się w proces rozwoju regionu Świętokrzyskiego i stale współpracujące z Urzędem Marszałkowskim w obszarze polityki regionalnej, oraz delegaci kluczowych, dla harmonijnego rozwoju, podmiotów i instytucji z ww. środowisk. Przewodniczącym Świętokrzyskiej Rady Innowacji jest Marszałek Województwa Adam Jarubas, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego objął Marek Szczepanik - Członek Zarządu Województwa.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Świętokrzyskiej Rady Innowacji, jej posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Koncepcja powołania Świętokrzyskiej Rady Innowacji powstała w drugim półroczu 2010 roku, a jej pierwotne założenia zostały wypracowane na kanwie projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie III Etap” realizowanego przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Regulamin ŚRI
Wielkość: 421.96 KB


Data dodania: piątek, 22 kwietnia 2011
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Wyjazdy studyjne
Kalendarz wydarzeń
Warto zobaczyć!
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 2980
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 3042
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 2926
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 3052
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego