Jesteś 246366 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Informacje o ŚRI
Świętokrzyska Rada Innowacji

Podstawa prawna
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 134/11 z dnia 16 lutego 2011 roku.
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 598/11 z dnia 28 września 2011 roku.Świętokrzyska Rada Innowacji jest ciałem doradczym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa, w zakresie kreowania polityki innowacyjnego rozwoju województwa oraz pełni funkcję forum dyskusyjnego w procesie budowy Świętokrzyskiego systemu Innowacji, rozumianego jako sieć silnych powiązań międzyinstytucjonalnych w regionie.

Celem działalności Rady jest dbałość o zachowanie spójności społeczno-gospodarczej województwa w obszarze innowacji i budowy gospodarki opartej na wiedzy, a także rekomendowanie – w oparciu o światowe trendy i kierunki polityki UE - pożądanych obszarów aktywności i kierunków rozwoju województwa świętokrzyskiego, które mogą stanowić podstawę do realizacji konkretnych inicjatyw. Szczególną rola gremium leży w obszarze zacieśniania współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, izbami gospodarczymi, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, agencjami rozwoju lokalnego i regionalnego, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami, poprzez włączanie wymienionych instytucji w proces budowy konsensusu regionalnego. Konsekwentnie do członkostwa w Radzie zaproszone zostały przez Zarząd Województwa osoby aktywnie włączające się w proces rozwoju regionu Świętokrzyskiego i stale współpracujące z Urzędem Marszałkowskim
w obszarze polityki regionalnej, oraz delegaci kluczowych, dla harmonijnego rozwoju, podmiotów
i instytucji z ww. środowisk. Przewodniczącym Świętokrzyskiej Rady Innowacji jest Marszałek Województwa Adam Jarubas, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego objął Jan Maćkowiak - Członek Zarządu Województwa.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Świętokrzyskiej Rady Innowacji, jej posiedzenia odbywać się będą nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Jednocześnie, przewidziana została aktywność członków w powoływanych przez Radę - zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem - tematycznych grupach roboczych. Intensywność tych spotkań uzależniona będzie od pojawiających się tematów wymagających głębszej, merytorycznej dyskusji w danym obszarze. W 2011 roku kluczowym obszarem aktywności będzie uruchomiony już proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Koncepcja powołania Świętokrzyskiej Rady Innowacji powstała w drugim półroczu 2010 roku, a jej pierwotne założenia zostały wypracowane na kanwie projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie III Etap” realizowanego przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Regulamin ŚRI
Wielkość: 1,9 MB
Data dodania: piątek, 22 kwietnia 2011
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Wyjazdy studyjne
Kalendarz wydarzeń
Warto zobaczyć!
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Regionalne Forum Innowacji 2013 - debata
środa, 24 września 2014
Odsłon: 2604
Żelazne dziedzictwo
środa, 24 września 2014
Odsłon: 2595
Festiwal naukowy Explory Kielce
środa, 24 września 2014
Odsłon: 2761
Finał STIK 2014
środa, 24 września 2014
Odsłon: 2747
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj