Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 314347 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Informacje o ŚRI
Świętokrzyska Rada Innowacji

Podstawa prawna
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 134/11 z dnia 16 lutego 2011 roku.
Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 598/11 z dnia 28 września 2011 roku.Świętokrzyska Rada Innowacji jest ciałem doradczym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa, w zakresie kreowania polityki innowacyjnego rozwoju województwa oraz pełni funkcję forum dyskusyjnego w procesie budowy Świętokrzyskiego systemu Innowacji, rozumianego jako sieć silnych powiązań międzyinstytucjonalnych w regionie.

Celem działalności Rady jest dbałość o zachowanie spójności społeczno-gospodarczej województwa w obszarze innowacji i budowy gospodarki opartej na wiedzy, a także rekomendowanie – w oparciu o światowe trendy i kierunki polityki UE - pożądanych obszarów aktywności i kierunków rozwoju województwa świętokrzyskiego, które mogą stanowić podstawę do realizacji konkretnych inicjatyw. Szczególną rola gremium leży w obszarze zacieśniania współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, izbami gospodarczymi, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, agencjami rozwoju lokalnego i regionalnego, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami, poprzez włączanie wymienionych instytucji w proces budowy konsensusu regionalnego. Konsekwentnie do członkostwa w Radzie zaproszone zostały przez Zarząd Województwa osoby aktywnie włączające się w proces rozwoju regionu Świętokrzyskiego i stale współpracujące z Urzędem Marszałkowskim
w obszarze polityki regionalnej, oraz delegaci kluczowych, dla harmonijnego rozwoju, podmiotów
i instytucji z ww. środowisk. Przewodniczącym Świętokrzyskiej Rady Innowacji jest Marszałek Województwa Adam Jarubas, zaś funkcję Wiceprzewodniczącego objął Jan Maćkowiak - Członek Zarządu Województwa.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Świętokrzyskiej Rady Innowacji, jej posiedzenia odbywać się będą nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Jednocześnie, przewidziana została aktywność członków w powoływanych przez Radę - zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem - tematycznych grupach roboczych. Intensywność tych spotkań uzależniona będzie od pojawiających się tematów wymagających głębszej, merytorycznej dyskusji w danym obszarze. W 2011 roku kluczowym obszarem aktywności będzie uruchomiony już proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Koncepcja powołania Świętokrzyskiej Rady Innowacji powstała w drugim półroczu 2010 roku, a jej pierwotne założenia zostały wypracowane na kanwie projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie III Etap” realizowanego przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Regulamin ŚRI
Wielkość: 1,9 MB
Data dodania: piątek, 22 kwietnia 2011
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Wyjazdy studyjne
Kalendarz wydarzeń
Warto zobaczyć!
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 2684
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 2727
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 2599
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 2709
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2016
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego