Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: branża targowo-kongresowa

Logo Świętokrzyskiego Systemu InnowacjiMarszałek Andrzej Bętkowski podpisał dziś porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Koordynatorem Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa – Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” reprezentowanym przez Andrzeja Kiercza – prezesa Zarządu. Podpisanie porozumienia jest uzupełnieniem wydarzenia, które miało miejsce w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego w dniu 22 stycznia br. gdzie podpisywano porozumienia dla 6 z 7 inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

14 lutego br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 8580/24 zatwierdził wybór Koordynatora Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa. Koordynatorem Konsorcjum inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa została Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”.

– Ta współpraca potwierdza optymalizację działań związanych z koncepcją rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego, której celem jest nadanie impulsu rozwojowego gospodarce regionu i podnoszenia poziomu jej konkurencyjności – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Podpisując porozumienie strony wyrażają wolę podjęcia współpracy w obszarze inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego Branża targowo -kongresowa poprzez: współpracę przy wdrażaniu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, współpracę przy określaniu strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, uznawanych za priorytetowe dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, animowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wzmocnienia sektorów gospodarki regionalnej poprzez transfer wiedzy i technologii z sektora B+R do firm działających w ramach inteligentnej specjalizacji, promowanie innowacji oraz najbardziej istotnych kierunków regionalnej polityki badawczej, szczególnie w obszarze Branża targowo-kongresowa, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze branży, analizę oraz planowanie działań, inicjatyw i przedsięwzięć, w tym międzynarodowych związanych z rozwojem obszaru branży , wsparcie przedsiębiorstw w celu wzmocnienia umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, podejmowanie działań w celu aktywizacji i integracji oraz wzmocnienia kompetencji podmiotów zrzeszonych w ramach danego Konsorcjum.

W ramach porozumienia o współpracy podejmowane będą działania wspierające w zakresie inteligentnej specjalizacji, zgodnie z propozycjami zawartymi w złożonym przez Konsorcjum formularzu zgłoszeniowym, tj. koncepcją rozwoju inteligentnej specjalizacji Branża targowo-kongresowa .

Lista Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego:

  • Branża metalowo-odlewnicza – Koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
  • Zasobooszczędne budownictwo – Koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
  • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – Koordynator Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
  • Turystyka zdrowotna – Koordynator Konsorcjum: Izba Gospodarcza „Krąg Turystyki Zdrowotnej”,
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne – Koordynator Konsorcjum: Kielecki Park Technologiczny,
  • Zrównoważony rozwój energetyczny – Koordynator Konsorcjum: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego.
  • Branża targowo-kongresowa – Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”.
Data dodania: czwartek, 29 lutego 2024
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego