Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Ogłoszono nowy nabór wniosków przez Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (Clean Hydrogen Partnership)

Informujemy, że Clean Hydrogen Partnership ogłosił nabór wniosków w konkursie dot. badań wodorowych 17 stycznia 2024 r. Na projekty wsparcia rozwoju technologii wodorowych w całym łańcuchu wartości wodoru zostaną udostępnione 113,5 mln euro z programu „Horyzont Europa” oraz do 60 mln euro dodatkowego finansowania z budżetu REPowerEU dla projektów dolin wodorowych.

Cel odnosi się do kluczowych priorytetów (zidentyfikowanych przez Strategiczna agenda badań naukowych) w różnych obszarach badań i innowacji, z bezpośrednim i ilościowo określeniu wpływu na realizację celów Wspólnego UW-UWnego Wodoru.

Nabór dzieli się na 20 obszarów tematycznych:

  • produkcja wodoru z odnawialnych źródeł energii (5 obszarów);
  • magazynowanie i dystrybucja wodoru (5 obszarów);
  • transport (4 obszary);
  • energetyka i ciepłownictwo (2 obszary);
  • integracja z innymi sektorami – cross-cutting issues (2 obszary).
  • doliny wodorowe (2 obszary).

Tematy te zostaną pogrupowane w 8 działań innowacyjnych (IA), 11 działań w zakresie badań naukowych i innowacji (RIA) oraz 1 działania w zakresie koordynacji i wsparcia (CSA).

System zgłoszenia został otwarty 18 stycznia 2024 r. i potrwa do 17 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenia można składać pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch?tenders=false&callIdentifier=HORIZON-JTI-CLEANH2-2024

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.clean-hydrogen.europa.eu/call-proposals-2024-open_en

Data dodania: piątek, 02 lutego 2024
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego