Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Animatorzy ds. grantów odwiedzili wszystkie powiaty w regionie

Pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ zakończyli w piątek cykl 14 spotkań grantowych, zorganizowanych od października we wszystkich powiatach regionu świętokrzyskiego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Spotkania odbyły się w szkołach ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu i dyrektorzy szkół zawodowo – technicznych.

Projekt, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski, zakłada wybór i realizację minimum 5 Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego u przedsiębiorców oraz przyznanie grantów na ten cel. Innowacją w projekcie będzie przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowo-technicznych do przedsiębiorców w celu dostosowania umiejętności uczniów do rzeczywistych wymagań rynku pracy.

Podczas spotkań, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, Animatorzy ds. grantów udzielali szczegółowych informacji na temat głównych założeń projektu, rodzaju partnerstw w celu prawidłowej realizacji grantu, grup docelowych, sposobu wypełniania dokumentacji konkursowej  oraz odpowiadali na pytania dotyczące zasad finansowania działań projektowych.  Ponadto, uczestnikom spotkań przekazano informacje dotyczące aktualnych możliwości dofinansowania szkół z funduszy unijnych w zakresie ich działalności edukacyjnej, a także wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw  i promocji gospodarczej w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego.

Konkurs na Wybór Grantobiorców trwa od 30 listopada 2017 r. do 20 lutego 2018 r. do godz. 15.00

http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/1906-ogloszenie-o-rekrutacji-grantobiorcow-w-ramach-projektu-innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-dzialanie-4-1-innowacje-spoleczne-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy:

Animatorzy ds. grantów:

  • Agnieszka Fugińska - tel. 41 306 70 17
  • Katarzyna Bębas - tel. 41 306 70 15
  • Barbara Jakubowska - tel. 41 306 70 16

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.


Data dodania: wtorek, 05 grudnia 2017
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13983
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13271
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13505
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13692
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego