Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Porozumienia z Koordynatorami Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

Uczestnicy spotkania Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali dziś w Kieleckim Parku Technologicznym porozumienia o współpracy z Koordynatorami Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu uczestniczył także Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

– Konsorcja skupiają niezależne podmioty ze środowisk biznesowych, naukowych i okołobiznesowych, działające w obszarze danej inteligentnej specjalizacji. Zakres współpracy będzie obejmował głównie wzajemne doradztwo i wymianę informacji, wsparcie merytoryczne – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Współpraca będzie polegała także na promocji działalności w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce regionu w przedmiotowym obszarze, wzmocnienie współpracy sektora biznesu i nauki, tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych dla gospodarki oraz realizację przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej.

W ramach działań przewidzianych w celu rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, Konsorcja będą koncentrowały się na stymulowaniu działań podmiotów funkcjonujących w obszarze danej specjalizacji, głównie poprzez:

 • spotkania oraz inne formy współpracy umożliwiające wymianę doświadczeń odnośnie rozwoju branży, poszukiwania pomysłów, rozwiązań w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz monitorowanie kierunków rozwoju inteligentnej specjalizacji,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników firm związanych z branżą działającą w obszarze danej specjalizacji,
 • organizację wyjazdów studyjnych, seminariów, konferencji i webinariów dla MŚP, IOB i uczelni wyższych,
 • wsparcie organizacji staży naukowych i praktyk zawodowych w celu przygotowania nowoczesnej kadry profesjonalistów, zdolnej do kreowania innowacji i współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
 • wsparcie doradcze dla firm,
 • przygotowywanie wspólnych agend badawczych,
 • stworzenie systemu informacji dedykowane dla danej branży, w tym podnoszenie wiedzy na temat możliwości korzystania ze środków publicznych na badania i rozwój, itp.

Lista Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego:

 • Branża metalowo-odlewnicza – Koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Zasobooszczędne budownictwo – Koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – Koordynator Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
 • Turystyka zdrowotna – Koordynator Konsorcjum: Izba Gospodarcza „Krąg Turystyki Zdrowotnej”,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne – Koordynator Konsorcjum: Kielecki Park Technologiczny,
 • Zrównoważony rozwój energetyczny – Koordynator Konsorcjum: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 8391/23 zatwierdził listę Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego dla 6 z 7 inteligentnych specjalizacji regionu. Ze względu na fakt, że żadna instytucja nie aplikowała na Koordynatora Konsorcjum dla Branży targowo-kongresowej, konkurs na utworzenie tego konsorcjum został ogłoszony ponownie i do 31 stycznia 2024 r. trwa nabór.


Data dodania: wtorek, 23 stycznia 2024
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego