Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Ogłoszenie Konkursu na wybór Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa

Szanowni Państwo! Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 8424/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2024 r.,  ogłoszony został Konkurs na wybór Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa.

Celem Konkursu jest wybór Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa, wpisującego się w  Regionalną Strategią Innowacji województwa świętokrzyskiego 2030+.

W ramach Konkursu, dla inteligentnej specjalizacji Branża targowo- kongresowa, wyłonione zostanie jedno Konsorcjum, którego zadaniem będzie przeprowadzenie działań na rzecz rozwoju przedmiotowej specjalizacji zgodnie z zaproponowaną koncepcją rozwoju. Konsorcjum winno skupiać niezależne podmioty ze środowisk biznesowych, naukowych i okołobiznesowych działających w obszarze tej inteligentnej specjalizacji, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 2/3 członków Konsorcjum muszą stanowić przedsiębiorstwa. Zadaniem Konsorcjum będzie: inicjowanie współpracy sektora nauki i biznesu oraz transferu wiedzy i technologii z sektora B+R do firm działających w ramach inteligentnej specjalizacji oraz promocji innowacji, wsparcie przedsiębiorstw w celu wzmocnienia umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, wymiana informacji wśród podmiotów działających w ramach inteligentnej specjalizacji, stymulowanie współpracy podmiotów w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz realizacja przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej.

Z wybranym w ramach Konkursu Konsorcjum reprezentowanym przez Koordynatora, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podpisze „Porozumienia o współpracy” wraz ze wskazaniem wzajemnych korzyści i obowiązków.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, parter, pokój nr 13, w kopercie z dopiskiem „Konkurs na wybór Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego”

Konkurs trwa od 11 stycznia do 31 stycznia 2024 r. do godziny 15:00

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Rozwoju Innowacji i Przedsiębiorczości Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

zał. nr 1 do Uchwały Nr 842424 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Regulamin Konkursu
Wielkość: 260.76 KB
zał. nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszeniowy
Wielkość: 188.54 KB
zał. nr 2 do Regulaminu - wzór listu intecyjnego
Wielkość: 159.77 KB
zał. nr 3 do Regulaminu - wzór pozrozumienia
Wielkość: 263.52 KB
zał. nr 5 do Regulaminu - karta oceny formalnej
Wielkość: 146.99 KB
zał. nr 6 do Regulaminu karta oceny merytorycznej
Wielkość: 171.23 KB

Data dodania: środa, 10 stycznia 2024
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego