Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Herb Województwa ŚwiętokrzyskiegoSzanowni Państwo,

W dniu 16 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 3131/20 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Dokument ten, obok „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, będzie jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Aktualizacja dokumentu jest spowodowana – poza przesłankami formalnymi – zmianami w warunkach społeczno-ekonomicznych, w szczególności oddziałujących na innowacyjność gospodarki. Celem strategii innowacji jest priorytetyzacja działań, służących rozwijaniu najbardziej efektywnych branż gospodarki regionalnej – tzw. inteligentnych specjalizacji.

Koncentracja na kluczowych obszarach wzrostu w regionach jest zgodna z podejściem UE do wdrażania funduszy strukturalnych w obszarze innowacyjności, poprzez położenie nacisku na powiązanie gospodarki ze sferą naukowo-badawczą. Zwiększenie poziomu innowacyjności gospodarki należy bowiem do najważniejszych priorytetów polityki regionalnej, ponieważ to właśnie od niego zależy w dużym stopniu dynamika wzrostu społeczno-ekonomicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i do przedstawienia opinii na temat zapisów tego dokumentu, co posłuży wypracowaniu jego ostatecznej wersji. Konsultacje trwać będą od 1 do 12 lutego 2021 r.  Projekt Strategii oraz formularz zgłaszania uwag został zamieszczony na stronie www.spinno.pl w zakładce „Aktualizacja  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego – etap 2021-2030 +” http://www.spinno.pl/rsi/aktualizacja-rsi--2021-2030

Data dodania: poniedziałek, 01 lutego 2021
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego