Świętokrzyski Portal Innowacji - Członkowie ŚRIPrezydium:

Sekretarz – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju
Wiceprzewodniczący – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Lp.

Członkowie

1.

Departament Inwestycji i Rozwoju
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

2.

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

3.

Departament IT
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

4.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

5.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

6.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

7.

Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego

8.

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

9.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

10.

Główny Urząd Miar

11.

Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce"

12.

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

13.

Kielecki Park Technologiczny

14.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

15.

Loża Świętokrzyska Business Centre Club

16.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

17.

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

18.

Politechnika Świętokrzyska

19.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

20.

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.

21.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

22.

Stowarzyszenie Forum Pracodawców

23.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

24.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

25.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

26.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o.

27.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

28.

Urząd Miasta Kielce

29.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30.

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

31.

Wojewódzki Urząd Pracy

32.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Data dodania: piątek, 22 kwietnia 2011
 


copyrights @ 2010 - 2022
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47