Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)

Projekt jest trzecim etapem projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Stanowi kontynuację poprzednich etapów; jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. i potrwa do 30 czerwca 2012 r.

Projekt związany jest z koniecznością doskonalenia warunków efektywnego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Świętokrzyskiego (RSIWŚ), co prowadzić będzie do dalszego rozwoju Świętokrzyskiego Systemu Innowacji (SSl). Doskonalenie dotyczy głównie stworzenia trwałych struktur zarządzających procesem wdrażania RSIWŚ, uaktualnienia strategii i powiązanych z nią dok. operacyjnych, opracowania narzędzi monitoringu, pogłębiania partnerstwa, doskonalenia metod podnoszenia innowacyjności woj. oraz pogłębiania kultury innowacji.

Cel główny projektu to poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu SSl. Jako „warunki [...] zarządzania” rozumieć należy struktury organizacyjne i ich zdolności do kierowania oraz nadzorowania procesem wdrażania RSIWŚ oraz poprawnie określone założenia rozwoju regionu.

Cele szczegółowe III etapu RSI:

  • Udoskonalenie struktur i narzędzi zarządzania strategicznego w obszarze rozwoju innowacyjnego.
  • Udoskonalenie dokumentów strategicznych i operacyjnych w obszarze rozwoju innowacyjnego.
  • Promowanie i rozpowszechnianie narzędzi transferu wiedzy i dobrych praktyk.
  • Pogłębianie świadomości innowacyjnej odbiorców oraz promocja SSl.
Data dodania: czwartek, 26 kwietnia 2012
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14401
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13721
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14086
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14113
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego