Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - O projekcie "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)"

Projekt jest drugim etapem projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem głównym projektu jest stworzenie do końca IV 2010 roku regionalnego partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w województwie świętokrzyskim, czyli regionalnego systemu innowacji, a celami szczegółowymi są:

  • analiza stanu realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 i ewaluacja poziomu jej wdrażania w regionie świętokrzyskim,
  • wsparcie procesu tworzenia sieci współpracy w środowiskach „złotego trójkąta”, czyli administracji, nauki i edukacji oraz biznesu (przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu)
  • utworzenie roboczych zespołów eksperckich regionalnego systemu innowacji w województwie świętokrzyskim oraz opracowanie wspólnego planu wykonawczego i planu badań regionalnych dla świętokrzyskiej strategii innowacji,
  • działania informacyjno-promocyjne nt. idei regionalnego partnerstwa na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności – czyli regionalnego systemu innowacji.

Intencją tego projektu jest doskonalenie regionalnej strategii innowacji poprzez operacjonalizację i budowanie odpowiedniego kapitału społecznego (współpracy).

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie UMOWY PARTNERSKIEJ na rzecz realizacji Projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)”.

Liderem Projektu jest: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej

Partnerzy Projektu to:

  • Politechnika Świętokrzyska,
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego,
  • Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach.
  • Kielecki Park Technologiczny

Okres realizacji projektu: 01.06.2009 r. do 30.04.2010 r.

Data dodania: wtorek, 04 stycznia 2011
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14402
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13721
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14087
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14113
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego