Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Kręgi innowacji

Realizując założenia i cele wyznaczone na 2011 rok, Biuro Innowacji przystąpiło do prac przygotowawczych zmierzających do uruchomienia projektu systemowego pod nazwą „Kręgi innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem głównym projektu jest rozwój trwałych form współpracy w regionie, służących kreowaniu zintegrowanych narzędzi transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami w kierunkach uznanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego za kluczowe dla dynamicznego rozwoju innowacyjnego gospodarki województwa, tj: efektywne wykorzystanie energii, turystyka medyczna, branża targowo/ kongresowa (wystawiennicza), transfer wiedzy oraz wzornictwo.

Uchwałą nr 286/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011 roku zostali wyłonieni partnerzy (konsorcjum podmiotów) do wspólnej realizacji w/w projektu, w składzie:

  1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., adres: ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce – LIDER PARTNERSTWA,
  2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego, adres: ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce,
  3. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, adres: ul. Zakładowa 3, 25-672 Kielce,
  4. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, adres: ul. Żeromskiego 5,25-369 Kielce,
  5. Kielecki Park Technologiczny, adres: ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce,
  6. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, adres: ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie znajduje się w fazie realizacyjnej, stąd wszelkie szczegółowe informacje będą na bieżąco uzupełniane, zgodnie z harmonogramem postępujących prac.

Więcej informacji na temat założeń projektu można uzyskać na stronie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=155&strona=1 w zakładce poświęconej Planom Działania na 2011 rok dla Priorytetu VIII.

Data dodania: wtorek, 24 maja 2011
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14401
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13721
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14086
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14113
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego