Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Ogłoszenie o VII naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie będą wykonawcami usług doradczych w ramach niniejszego naboru. Firmy na dzień rozpoczęcia naboru muszą posiadać minimum od 3 miesięcy siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego. W naborze przewidziano preferencje punktowe dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie otrzymali dofinansowania w ramach projektu.

Na co i ile?

MŚP zobowiązane jest w pierwszej kolejności do wyboru rodzaju i minimalnego zakresu planowanej do realizacji usługi doradczej spośród usług wskazanych przez Operatora Systemu Popytowego w Załączniku nr 1 Przykładowy zakres usług. W przypadku zaplanowania do realizacji usługi doradczej nieuwzględnionej w ww. katalogu, MŚP będzie zobowiązany przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego, do przesłania drogą elektroniczną, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , informacji dotyczącej nazwy, rodzaju (standardowa/ specjalistyczna)

Usługi standardowe

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanu
  • opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO

Wartość vouchera do 20 tys. zł

Maksymalny poziom dofinansowania - 75 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • audyt energetyczny
  • plan transfromacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych

Wartość vouchera do 70 tys. zł

Maksymalny poziom dofinansowania - 85 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Usługa doradcza usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (Usługobiorcę), nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • drogą elektroniczną, pisząc na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • telefonicznie

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 395 12 70, 41 395 12 72, 41 395 12 73, 41 395 12 75, 41 395 14 56, 41 395 14 57, 41 395 14 91

Termin składania aplikacji: od 30 marca 2023 r. do 5 maja 2023 r. do godziny 15:00

Operator Systemu Popytowego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru po wpłynięciu Formularzy zgłoszeniowych na kwotę przewyższającą 150% dostępnej alokacji.

Alokacja na VII nabór: 2 000 000,00 zł

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronach  internetowych: https://vouchery.spinno.pl/; www.spinno.pl; www.swietokrzyskie.pro; www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.

Załącznik nr 2 do wniosku -Ogłoszenie o naborze
Wielkość: 1.86 MB

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego. Data dodania: środa, 29 marca 2023
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego