Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES

Uczestnicy spotkania15-16 listopada w Busku – Zdroju odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES. Projekt realizowany jest przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe i dotyczy samowystarczalności energetycznej budynków.

W spotkaniu, oprócz członków grupy Interesariuszy udział wzięli m.in. dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM Grzegorz Orawiec, zastępca burmistrza Buska-Zdroju Tomasz Mierzwa oraz profesor Jerzy Zbigniew Piotrowski przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

W pierwszym dniu spotkania w ramach dobrych praktyk odbyły się wizyty studyjne, podczas których zaprezentowano najlepsze rozwiązania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podniesienia efektywności energetycznej obiektów, znajdujących się na terenie miasta Busko-Zdrój. Grupa Interesariuszy zapoznała się z rozwiązaniami zastosowanymi w budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. w Szpitalu Powiatowym oraz Hali Sportowej. Ponadto, uczestnikom wydarzenia zostały przedstawione główne założenia projektu rewitalizacji, którego jednym z celów było zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Podczas drugiego dnia zaproszeni goście zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, które realizowane były w ich podmiotach. Poruszano również kwestie przyszłych inwestycji i rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania dyskutowano na temat ostatecznych zapisów Action Planu, strategicznego dokumentu projektowego, który przyczyni się do lepszego wykorzystania funduszy przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej budynków. Spotkanie było dobrą platformą do wymiany doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej zarówno dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw z branży OZE/EWE.

W projekcie ENERSELVES uczestniczą partnerzy z Polski, Hiszpanii, Włoch, Malty, Szwecji i Rumunii.
Wszystkich zainteresowanych projektem ENERSELVES zapraszamy na stronę internetową: https://www.interregeurope.eu/enerselves/

Projekt ENERSELVES realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG EUROPE Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityki programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Data dodania: piątek, 16 listopada 2018
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego