Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - O innowacjach w szkolnictwie zawodowym z austriackimi ekspertami

Uczestnicy jednego ze spotkańW dniach 5 – 8 listopada 2018 roku odbył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu miasta Kielce oraz powiatów skarżyskiego i starachowickiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Pierwsze warsztaty dotyczyły grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach. W ramach grantu kształcenie praktyczne będzie odbywać się w zawodach: technik budownictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, w sumie 29 uczniów objętych innowacyjnym modelem kształcenia praktycznego. Podczas dwudniowych warsztatów Eksperci z Austrii: Peter Maier i Rene Bischof spotkali się z Dyrekcją, nauczycielami zawodu oraz młodzieżą odbywającą zajęcia u przedsiębiorców. W Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Starachowicach zwiedzili warsztaty oraz sale dydaktyczne  Hotel Senator i Hotel Europa, w których młodzież odbywa zajęcia praktyczne. W ramach warsztatów Eksperci spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy w ramach realizowanego grantu testują nowy model kształcenia praktycznego i przyuczają do zawodu uczniów. Odwiedzili Firmę Demax i Biuro Obsługi Inwestycji, gdzie mięli okazję podejrzeć młodzież biorącą udział w zajęciach praktycznych.

Kolejne dwudniowe warsztaty poświęcone były grantowi „Uczeń – zawodowiec”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Innowacyjny Model Kształcenia zakłada praktyczną naukę zawodu 61 uczniów u przedsiębiorców w różnych branżach regionalnej gospodarki. Pierwszego dnia Eksperci: Peter Maier i Rene Bischof, mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z dyrekcją Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, nauczycielami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw z regionu: MESKO S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, gdzie młodzież odbywa kształcenie praktyczne. Przedstawiciele szkoły zaprezentowali sale dydaktyczne, w których szkolą się uczniowie kierunków technik mechatronik i transportu kolejowego. Eksperci zwiedzili również Zakład Mechaniczno – Elektromechaniczny „ZAMEL” Andrzej Skorupka, który jest uznanym w kraju i na terenie Unii Europejskiej producentem części maszyn, narzędzi i oprzyrządowania dla takich branż przemysłu jak: zbrojeniowy, maszynowy, farmaceutyczny i budowlany. Młodzież odbywająca tam kształcenie praktyczne ma możliwość nauczyć się obróbki metali poprzez użycie odpowiednich technologii. Drugi dzień rozpoczął się wizytą w Przedsiębiorstwie Elementów Budowlanych FABET S.A. Kielce, która jest jedną z największych firm produkujących elementy prefabrykowane w Polsce. Eksperci zwiedzili znajdującą się na terenie zakładu halę produkcyjną o powierzchni 12 tyś. m2, a wśród pracowników firmy, mieli okazję zobaczyć również uczniów kierunku technik budownictwa, szkolących swoje umiejętności praktyczne na różnych etapach produkcji. Wizyta w Kielcach zakończyła się zorganizowanym w firmie spotkaniem z przedstawicielami kieleckich szkół tj. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołu Szkół Informatycznych oraz pracownikami przedsiębiorstw, w których uczniowie z poszczególnych kierunków nauczania odbywają kształcenie praktyczne: Firma „Pro-Agro” S.C. – technik architektury krajobrazu, EkoEnergia Polska Sp. z o.o. – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Firma I-TEL Paweł Bąk – technik informatyk.

Wartość projektu wynosi 17 808 774,50 zł. i jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Data dodania: wtorek, 13 listopada 2018
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego