Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - O rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej

O rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży budowlanejPrzedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w spotkaniu branżowym, poświęconym tematyce współpracy szkół zawodowych kształcących w zawodach budowlanych z pracodawcami. Spotkanie zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach.

O roli pracodawców w procesie kształcenia praktycznego mówili przedstawiciele firm budowlanych, dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Dobre praktyki dotyczące współpracy pracodawców ze szkołami zaprezentowały Magdalena Fudala ze Stowarzyszenia „Forum Pracodawców” oraz Gabriela Iwanicka z firmy Fabet SA. Prof. Grzegorz Świt z Politechniki Świętokrzyskiej mówił o tendencjach dotyczących obecnych i przyszłych kierunków kształcenia kadry budowlanej.

Zdzisław Kobierski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, zaprezentował dwa projekty dotyczące podniesienia jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim, których pomysłodawcą i realizatorem we współpracy z samorządami, instytucjami edukacyjnymi i instytucjami otoczenia biznesu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” (współfinansowany ze środków RPO WŚ) oraz „Innowacyjna edukacja – Nowe możliwości zawodowe” (współfinansowany ze środków PO WER).

W trakcie spotkania podpisano także porozumienie o współpracy pomiędzy pracodawcą – Andrzejem Grzybem reprezentującym firmę „Nieruchomości Ryszard Grzyb” a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie i Zespołem Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Data dodania: piątek, 28 września 2018
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego