Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Zawarcie aneksów do POROZUMIEŃ NA RZECZ WZROSTU zawartych pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Konsorcjami na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego

Uczestnicy spotkaniaZgodnie z zapisami "Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+" podjęta została decyzja o wyborze priorytetowych  grup docelowych w ramach obszarów inteligentnych specjalizacji - Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.

Konsorcja są reprezentowane przez Koordynatorów, skupiają niezależne podmioty ze środowisk:

 • biznesowych,
 • naukowych
 • około biznesowych,

działające w obszarze danej inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.

15 czerwca 2015 roku zostały podpisane POROZUMIENIA NA RZECZ WZROSTU zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Koordynatorami Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Porozumienia stanowią potwierdzenie podjęcia współpracy na rzecz optymalizacji działań, związanych z koncepcją rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego jak również mają służyć nadaniu impulsu rozwojowego gospodarce regionu i podnoszeniu poziomu jej konkurencyjności. Okres obowiązywania porozumień wynosił 3 lata od momentu jego podpisania i upływa 15 czerwca br.

Po analizie dotychczasowych działań, strony pozytywnie oceniają efekty realizowanych zadań oraz potrzebę dalszego stymulowania wspólnych przedsięwzięć. W związku z powyższym Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, przygotował aneks dla każdego Koordynatora Konsorcjum. Powyższym aneksem zostaje wprowadzona zmiana terminu obowiązywania zapisów Porozumienia. Według zapisów aneksu termin zostaje przedłużony do 31 grudnia 2020 roku tj. do czasu zakończenia procesu wdrażania obowiązującej Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3).

Rolę koordynatorów poszczególnych inteligentnych specjalizacji pełnią odpowiednio:

 1. Zasobooszczędne budownictwo
  - koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
  Cezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 2. Branża metalowo-odlewnicza
  - koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
  Cezary Tkaczyk – Prezydent
  Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 3. Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
  - koordynator Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
  Krzysztof Lubas – Wiceprezes Zarządu

  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
 4. Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
  - koordynator Konsorcjum: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
  Wojciech Legawiec - Prezes Zarządu
 5. Technologie informacyjno-komunikacyjne
  - koordynator Konsorcjum: Kielecki Park Technologiczny
  Szymon Mazurkiewicz - Dyrektor

  Kielecki Park Technologiczny
 6. Branża targowo-kongresowa
  - koordynator Konsorcjum: Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”
  Mirosław Hejduk - Prezes Zarządu

  Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”
 7. Zrównoważony rozwój energetyczny
  - koordynator Konsorcjum: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
  Karol Kaczmarski - Prezes Zarządu

  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Po podpisaniu Aneksów z Koordynatorami Konsorcjów, zostały poddane pod dyskusję założenia planowanego do realizacji projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” - mechanizmem promowanym w ramach Inicjatywy Catching-up regions w RPO w obszarze usług dla MŚP. Komplementarnie projekt będzie zakładał wsparcie dla IOB, świadczących usługi dla biznesu w zakresie branż związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, co będzie również dodatkowym aspektem wspierającym realizację planów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Data dodania: poniedziałek, 02 lipca 2018
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego