Świętokrzyski Portal Innowacji - Regionalne źródła finansowania innowacjiRegionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 2. Wsparcie Innowacyjności, Budowa Społeczeństwa Informacyjnego Oraz Wzrost Potencjału Inwestycyjnego Regionu

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011
 


copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47