Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje projekt badawczy współfinansowany z funduszy norweskich w ramach konkursu Core Call 2012 w obszarze programowym ZDROWIE, o akronimie:

Pod tytułem: Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels.

Okres realizacji: 01.11.2013 – 11.2016 (36 m-cy)

Strona internetowa projektu: http://www.fuelhealth.eu/ oraz http://www.ujk.edu.pl/fuelhealth.html

Projekt realizowany w konsorcjum:

1.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) – LIDER KONSORCJUM
Kierownik merytoryczny projektu: prof. dr hab. Anna Lankoff
Tel. 41/349-62-96, 349 62-95 Koordynator ds. organizacyjno-finansowych: mgr Anna Depczyńska
Tel. 41/ 349-73-34

2. The Norwegian Institute of Public Health  (NIPH) - partner
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) - partner
4. Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) - partner


TEMATYKA PROJEKTU:

Zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia zwiększyły potrzebę poszukiwania nowych bio-paliw o dużym potencjale redukcji dwutlenku węgla. Obecnie bio-paliwa używane są w niewielkim stopniu w Europie, ale projekt UE, dotyczący stosowania domieszek bio-paliw w benzynie oraz oleju napędowym zakłada stopniowe zwiększanie ich udziału. W związku z tym, przed ich wprowadzeniem  na duża skalę powinny zostać zbadane potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Celem projektu FuelHealth jest ocena zdrowotnych efektów stosowania bio-paliw pierwszej i drugiej generacji. Dodatkowo, celem projektu jest ocena wpływu filtrów cząstek stałych na ewentualne toksyczne efekty emisji silnika diesla podczas spalania bio-paliw. Projekt obejmuje 3 główne zadania: fizyko-chemiczną analizę emisji silnika Diesla podczas spalania badanych bio-paliw, badania in vivo na szczurach oraz badania in vitro. Testowane bio-paliwa obejmują bio-paliwa 1 generacji - estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego oraz bio-paliwa 2 generacji – syntetyczny polimer Neste Oil NExBTL. Emisje ze spalania powyższych bio-paliw z zastosowaniem filtrów cząstek stałych oraz bez ich stosowania zostaną zbadane z uwzględnieniem fizyko-chemicznej analizy fazy gazowej, rodzaju i wielkości cząstek oraz nanocząstek jak również chemicznej analizy związków organicznych związanych z fazą cząsteczkową. Scharakteryzowane emisje gazowe i cząsteczkowe zostaną zastosowane w badaniach biomedycznych in vivo na szczurach. Molekularne mechanizmy toksycznych efektów emisji cząsteczkowych zostaną zbadane na różnych modelach komórkowych in vitro.

 

Zadania badawcze w projekcie:

  1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Badania molekularnych mechanizmów genotoksyczności nanocząstek oraz ekstraktów organicznych powstałych ze spalania biopaliw 1 i 2 generacji in vitro.
  2. The Norwegian Institute of Public Health: Badania molekularnych mechanizmów  immunotoksyczności nanocząstek oraz ekstraktów organicznych powstałych ze spalania biopaliw 1 i 2 generacji in vitro
  3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Badania dotyczące wpływu gazów emisyjnych powstałych ze spalania biopaliw 1 i 2 generacji na zwierzęta in vivo.
  4. Przemysłowy Instytut Motoryzacji: Produkcja i analiza fizyko-chemiczna gazów emisyjnych, nano-cząstek oraz ekstraktów organicznych powstałych ze spalania biopaliw 1 i 2 generacji.

 

Opracował/a: Anna Lankoff, Anna Depczyńska

 

FuelHealth.„Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels” project co-financed by Polish-Norwegian Research Cooperation Programme/

Projekt współfinansowany przez program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza


 


 

Data dodania: czwartek, 19 lutego 2015
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11677
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10926
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11133
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11053
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego