Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Projekt Jobtown

Projekt JobtownW Europie liczba młodych ludzi bez pracy jest dwukrotnie wyższa niż w ogólnej populacji osób pracujących. W związku z zaistniałą sytuacją powstał projekt o nazwie Jobtown. Dzięki otrzymanym środkom unijnym Kielce wspólnie z 10 innymi miastami tworzą sieć europejskich miast, które opracowują efektywne metody współpracy na rzecz promowania zatrudnienia wśród młodzieży.

Czym jest projekt Jobtown?

Jobtown to projekt partnerski, realizowany na rzecz polepszenia sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenia ich szans na rozwój i uzyskanie zatrudnienia. W projekcie bierze udział 11 europejskich miast.

Na czym dokładnie to polega?

Projekt jest realizowany we współpracy administracji publicznej, instytucji wspierania rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Każdy z partnerów przygotowuje lokalny plan działania na rzecz poprawy sytuacji osób młodych w swoim regionie, czerpiąc przy tym z doświadczeń innych partnerów i wiedzy współpracujących ekspertów. W tym celu partnerzy spotykają się cyklicznie i pracują w grupach roboczych.

Pięć najważniejszych celów projektu Jobtown

W ramach projektu miasta partnerskie będą koncentrowały się w szczególności na:

  • Rozwijaniu efektywnych modeli współpracy,
  • Dostosowaniu edukacji i kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • Udoskonaleniu analiz i prognoz rozwoju rynku pracy w celu dopasowania zatrudnienia do potrzeb rynku,
  • Przedsiębiorczości – wsparciu, tworzeniu i rozwoju miejsc pracy, promowaniu samozatrudnienia,
  • Ekonomii społecznej i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Rola Urzędu Marszałkowskiego i Biura Innowacji

Urząd Marszałkowski ma specjalny status Partnera –Organizacji Zarządzającej.

W ubiegłym roku powstała Lokalna Grupa Wsparcia Programu URBACT, która zrzesza instytucje oraz firmy na co dzień pracujące w obszarze przedsiębiorczości i innowacji. Członkowie Grupy wspólnie opracowują Lokalny Plan Działania, który jest próbą zdefiniowania najskuteczniejszych działań, które powinny zostać podjęte by wesprzeć zatrudnienie młodzieży i zwiększyć jej szanse na rynku pracy. W pracach Grupy, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, aktywny udział biorą reprezentanci Biura Innowacji.

Jakie miasta uczestniczą w projekcie Jobtown?

W realizację projektu Jobtown oprócz Kielc zaangażowały się miasta z: Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Cypru, Węgier, Portugalii, Hiszpanii i Francji.

***

Więcej informacji dostępnych pod adresem:

http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/jobtown/homepage/ Data dodania: poniedziałek, 17 marca 2014
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11659
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10906
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11116
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11030
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego