Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - O innowacyjności i współpracy z portugalskimi partnerami

O innowacyjności w Portugalii i możliwościach wspierania świętokrzyskiego eksportu do tego kraju rozmawiamy z Bogdanem Zagrobelnym, I Radcą i kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie.

W ostatnim czasie słowo innowacyjność jest bardzo popularne i modne. Czy tym mianem możemy również określić Portugalię? Jeżeli tak, to w jaki sposób wspomniana innowacyjność przejawia się w tym kraju?

Z pewnością innowacyjność można kojarzyć z Portugalią, która znaczniej wcześniej niż inne kraje wprowadziła unikatowe rozwiązania w szeregu sektorach o dużym znaczeniu dla przeciętnego obywatela. Ostatnio w Polsce wiele się mówi na temat autostrad i szybkiego przejazdu przez bramki. Portugalia od wielu lat dość powszechnie wprowadziła elektroniczny system pobierania opłat o nazwie „via verde” (zielona droga). Każda z autostrad portugalskich, a jest ich ponad 2700 km, posiada jeden lub 2 pasy z via verde. Z kolei na nowo oddawanych odcinkach autostrad obowiązuje jedynie elektroniczny system pobierania opłat, który nie wymaga zwalniania prędkości samochodu. Istotne jest także, iż system pobierania opłat jest jeden dla całego kraju. Inną ciekawą rzeczą jest system obsługi operacji w bankomatach, tzw. multibanco, w których pobieranie pieniędzy jest tylko jedną z 60 zainstalowanych funkcjonalności. Poprzez multibanco można, m.in.  dokonywać wszelkiego rodzaju płatności, a nawet rezerwacji biletów kolejowych, i nie tylko. Należy także podkreślić, że system bankomatów jest zunifikowany w skali całego kraju pomimo, że w Portugalii działa wiele banków, które najprawdopodobniej bez wzajemnego porozumienia się w tej sprawie stworzyłyby kilka odrębnych systemów. Ponadto warto odnotować, że Portugalia stała się prekursorem na skalę światową wprowadzenia systemu ładowania baterii samochodów elektrycznych, i podobnie jak to ma miejsce w przypadku via verde czy multibanco firmy uczestniczące w projekcie porozumiały się, aby stworzyć jednolity dla całego kraju system. Mówiąc o innowacji nie mogę pominąć jednego z najciekawszych jej przejawów, a mianowicie portugalskiego dowodu osobistego, który zaopatrzony w chip posiada zakodowany NIP, numer ubezpieczenia narodowej służby zdrowia oraz numer opieki społecznej. Kolejny przykład to fakt, że już od kilku lat obywatel rozlicza swoje podatki poprzez portal Ministerstwa Finansów i w związku z tym nikt już w Portugalii nie wypełnia PIT-ów. Warto podkreślić, że wiele tradycyjnych sektorów gospodarki portugalskiej, zwłaszcza takich jak tekstylia, obuwie i produkcja korka przechodzi okres intensywnej przemiany innowacyjnej. Dla przykładu sektor obuwniczy w ostatnim okresie przeszedł dużą zmianę technologiczną i uczynił z Portugalii kraj o drugich po Włoszech najwyższych cenach obuwia na rynkach międzynarodowych. Generalnie władze portugalskie przywiązują dużą wagę do elektronizacji relacji administracja – społeczeństwo/biznes. W Portugalii funkcjonują, tzw.  Lojas da Empresa, tj. punkty obsługi biznesu, w których w ciągu niespełna godziny można zarejestrować firmę (również on line), znak firmowy oraz otrzymać stronę internetową. Na koniec chciałbym także wskazać na najnowszy przykład osiągnięć nauki portugalskiej w dziedzinie medycyny. Otóż na początku sierpnia br. środki masowego przekazu podały, że naukowcy portugalscy dokonali przełomowego na skalę światową odkrycia w zakresie mechanizmu powstawania komórek rakowych, co może mieć kolosalne znaczenie dla stworzenia skutecznych leków do walki z różnymi chorobami nowotworowymi. Warto także podkreślić, że aktualnie Portugalia wydaje 1,5% PKB na  B&R i zamiary rządu portugalskiego idą w kierunku zwiększenia skali nakładów na ten cel, zwłaszcza w sektorze prywatnym, który już obecnie dominuje w zakresie zaangażowania w badania i rozwój.

Czy mógłby Pan wskazać instytucje w Lizbonie działające na rzecz rozwoju innowacyjności?

Podstawową instytucją portugalską wspierającą innowacyjność jest Instytut Wsparcia  Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacyjności (odpowiednik polskiego PARP), który dysponuje zarówno środkami budżetowymi, jak i unijnymi. Prowadzi on w skali kraju szereg programów, których celem jest wspieranie innowacyjności w powiązaniu z przedsiębiorczością. Godnym podkreślenia jest to, że najwyższe władze patronują pobudzaniu innowacyjności gospodarki portugalskiej. Ważną rolę we wspieraniu innowacji pełni powstałe w 2003 r. z inicjatywy sektora prywatnego, pod patronatem ówczesnego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio, Stowarzyszenie Przedsiębiorców na rzecz Innowacji - COTEC Portugal, które skupia 330 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw Portugalii, w dużej mierze MŚP o łącznym udziale w tworzeniu PKB w wysokości 20%.; m.in. w gronie członków stowarzyszenia COTEC Portugal znalazły się firmy inwestujące w Polsce, jak np. BA Vidro, Arcen, Millennium BCP, Carfi, Grupo ProCme, Jeronimo Martins (Biedronka), Martifer, Mota-Engil, SIBS i Simoldes. Co roku jest przyznawana nagroda prezydenta republiki za osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności.

W jakich sektorach Portugalczycy zainteresowani są zacieśnieniem współpracy z polskimi przedsiębiorcami? Czy polski rynek znów jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów?

Polska, obok krajów języka portugalskiego jest traktowana do pewnego stopnia jako „ziemia obiecana” portugalskiego kapitału w naszej części Europy. Wystarczy wspomnieć, że nasz kraj jest pierwszym kierunkiem inwestowania portugalskich firm w Europie Środkowo-Wschodniej, czwartym w Unii Europejskiej i znajduje się w pierwszej dziesiątce w świecie. W Polsce działa ok. 140 firm z kapitałem portugalskim, w tym tak duże portugalskie firmy jak Mota-Engil w sektorze budowlanym, Millenium BCP w sektorze bankowym, EDPR w sektorze energii odnawialnych oraz w sektorze handlu detalicznego - Jeronimo Martins, właściciel sieci sklepów Biedronka i zarazem największy inwestor portugalski w Polsce. To co przyciąga portugalski kapitał do Polski, to przede wszystkim perspektywa dalszego dynamicznego rozwoju naszego kraju, szeroki program modernizacji infrastruktury, sektora energetycznego i ochrony środowiska, a także modernizacja w wielu innych dziedzinach połączona z dostępnością środków finansowych na rozwój kraju, zarówno budżetowych, jak i unijnych.  Pod uwagę jest także brany dynamiczny rozwój konsumpcji i potencjał rynku, co tworzy perspektywę zbytu dla towarów portugalskich, a także zapewnia atrakcyjne miejsce dla działania portugalskich inwestorów.

Jakie produkty z regionu województwa świętokrzyskiego mogą znaleźć rynki zbytu w Portugalii?

Portugalia jest nadal krajem o stosunkowo dużej zależności od importu w zakresie produktów rolno-spożywczych. Z tego względu produkty tej grupy towarowej posiadają dużą szansę wejścia na rynek portugalski. Już od kilku lat obserwujemy duże przyrosty polskiego eksportu w zakresie artykułów rolno-spożywczych, w tym szczególnie mięsa i jego produktów oraz nabiału. Podobne perspektywy wzrostu polskiego eksportu widzę w dziedzinie kosmetyków. W bieżącym roku w maju przeprowadziliśmy udaną akcję promocji polskich kosmetyków na targach Expocosmetica w Porto, gdzie na stoisku Wydziału gościliśmy 7 czołowych firm z branży kosmetycznej. Polska jest też ważnym dostawcą komponentów samochodowych do Portugalii, w tym szczególnie siedzeń samochodowych. Łącznie do Portugalii eksportuje ponad 1200 polskich firm, sprzedając produkty, począwszy od żywnościowych po wysoko przetworzone wyroby sektora elektromaszynowego.  Jednakże należy pamiętać, ze polscy eksporterzy mogą zetknąć się z silną konkurencją firm z krajów położonych w pobliżu rynku portugalskiego, w tym szczególnie Hiszpanii i Francji, które dzięki niskim kosztom transportu mogą, w niektórych przypadkach, uzyskać przewagę konkurencyjną nad dostawcami z Polski.

Czy świętokrzyscy przedsiębiorcy chcący inwestować w Portugalii mają ku temu odpowiednie warunki?

Portugalia może stać się również dobrym miejscem inwestowania, zwłaszcza wobec faktu potanienia  aktywów, co nastąpiło w czasie ostatnich trzech lat recesji. To czego jeszcze brakuje Portugalii, to klarownego systemu wsparcia dla inwestorów pochodzących z sektora MŚP. Musimy pamiętać, że Portugalia nadal posiada stosunkowo wysoką stawkę podatku CIT, w wysokości 25%, co w porównaniu z Polską czyni ten kraj mniej konkurencyjny już na samym początkowym etapie analizy lokalizacji inwestycji. Rząd portugalski dostrzega ten problem i planuje do 2020 r. znacznie obniżyć stawkę CIT nawet do 17%. Natomiast jest sektor w Portugalii, który bezsprzecznie przeżywa złoty okres w zakresie inwestycji, chodzi o nieruchomości, które w czasie ostatnich 3 lat, w zależności od lokalizacji, potaniały od 20% do 30%. Optymizmem napawa też fakt, ze obecny rok odwrócił recesyjną tendencję w gospodarce portugalskiej i przewiduje się, że PKB w 2014 może wynieść 1 – 1,3% PKB, natomiast w 2015 powinien ukształtować się na poziomie bliskim 2%. Nie ulega wątpliwości, że na wzrost zainteresowania inwestorów Portugalią będzie miała perspektywa utrwalenia wzrostowego trendu gospodarki portugalskiej i ostatecznego wyjścia z recesji, co formalnie się dokonało, gdyż w ciągu ostatnich 2 kwartałów zarejestrowano wzrost PKB.

Czy mógłby Pan wskazać najbliższe wydarzenia, jakie mogą zainteresować przedsiębiorców z regionu województwa świętokrzyskiego?

Wydział jest inicjatorem szeregu wydarzeń mających na celu promocję polskich firm i ich produktów. Organizujemy stoiska Wydziału na czołowych targach i wystawach portugalskich. W centrum naszego zainteresowania są przede wszystkim targi z zakresu budownictwa, maszyn i narzędzi, energii odnawialnej, jachtowe, żywnościowe i kosmetyczne.  Jednakże jeśli ze strony firm pojawi się zainteresowanie inną dziedziną, jesteśmy wówczas gotowi rozważyć udział w targach o profilu ich zainteresowania. Uważam, że właśnie wspólna obecność na targach jest najbardziej efektywną metodą wsparcia dla polskich przedsiębiorstw. Każdego roku po zatwierdzeniu programu działania Wydziału przez Ministerstwo Gospodarki publikujemy na naszym portalu informacje nt. przedsięwzięć, które zorganizujemy w kolejnym roku wraz z zaproszeniem skierowanym do firm do wzięcia udziału w naszych imprezach lub przekazania nam materiałów promocyjnych. Dla przykładu w przyszłym roku planujemy m.in. udział w targach budowlanych – Tektonica (Lizbona), kosmetycznych – Expocosmetica (Porto) oraz żywnościowych  - Alimetaria (Lizbona). Zwykle targom towarzyszą seminaria prezentujące Polskę jako partnera gospodarczego, w czasie których poruszamy wiele praktycznych aspektów dot. współpracy między firmami obu krajów, a także przedstawiamy firmy, które są na naszym stoisku.

Zatem, korzystając z okazji chciałbym serdecznie zaprosić firmy z województwa świętokrzyskiego do bezpośredniego kontaktu z nami celem podjęcia działalności na rynku portugalskim, w tym wszelkiego rodzaju wspólnych akcji promocyjnych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Lizbonie, którym kieruję, jest do Państwa dyspozycji i zapewniam, że może Państwu pomóc.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Lizbonie: https://lisbon.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/list/pix,1.
Data dodania: wtorek, 26 sierpnia 2014
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11677
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10926
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11133
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 11053
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego