Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Strona główna
 

Biuro Innowacji na Festiwalu Nauki

Pokaz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, eksperymenty naukowe i obserwacje astronomiczne towarzyszyły Gali Nauka – Kultura – Sztuka – Sport, która odbyła się 26 września b.r. na Placu Moniuszki w Kielcach. Dużym zainteresowaniem Kielczan cieszyły się stoiska Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Gośćmi imprezy wieńczącej XI Kielecki Festiwal Nauki byli Marszałek Adam Jarubas i Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Spotkanie informacyjne Biura Innowacji z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi

W dniu 7 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie Kierownika oraz pracowników Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami środowisk studenckich działających na  terenie województwa świętokrzyskiego. Do udziału w spotkaniu zaproszono samorządy studenckie, organizacje studenckie, koła naukowe oraz inne organizacje działające w otoczeniu studenckim.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Strategia EU 2020 - Wydatki na badania i rozwój w Polsce sięgną 1,7 proc. PKB

Celem strategii UE 2020 jest bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy, który jednocześnie sprzyjał będzie włączeniu społecznemu, zgodnie z wytycznymi politycznymi przedstawionymi przez przewodniczącego Barroso. Nowa strategia będzie bazowała na osiągnięciach strategii lizbońskiej, jednocześnie korzystając z jej doświadczeń. Przedstawiony dokument pokazuje, w jaki sposób UE 2020 koncentrować się będzie na umocnieniu trendów prowadzących do wyjścia z kryzysu, zapobieżeniu podobnemu kryzysowi w przyszłości oraz na trzech celach tematycznych: tworzeniu wartości dzięki wiedzy, wzmocnieniu pozycji obywateli w społeczeństwach sprzyjających włączeniu oraz tworzeniu konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Konferencja prasowa zamykająca realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)"

W dniu 29 kwietnia 2010r.  odbyła się konferencja prasowa zamykająca realizację projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)” w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Spotu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego.

Zarówno przygotowanie, jak i wdrożenie projektu odbywało się w partnerstwie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (liderem projektu) a:

  • Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Politechniką Świętokrzyską w Kielcach,
  • Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im . prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
  • Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Kielcach, i
  • Kieleckim Parkiem Technologicznym.

W związku z powyższym w spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Forum dyskusyjne "Koncepcja programowa współpracy środowiska otoczenia biznesu na rzecz innowacji. Propozycje inicjatyw służących wdrażaniu koncepcji – część II"

17 marca 2010 roku w ramach zadania 11. Stworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim odbyło się forum dyskusyjne „Koncepcja programowa współpracy środowiska otoczenia biznesu na rzecz innowacji. Propozycje inicjatyw służących wdrażaniu koncepcji – część II”.   Podczas spotkania przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu przedstawiali propozycje inicjatyw służących wdrażaniu koncepcji programowej.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Forum dyskusyjne w ramach zadania 11. Stworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim

9 marca 2010 roku w ramach zadania 11. Stworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim, odbyło się forum dyskusyjne, podczas którego przedstawiciele 20 instytucji otoczenia biznesu pracowali nad koncepcją programową współpracy środowiska otoczenia biznesu na rzecz innowacji. Było to pierwsze z dwóch forów podczas których instytucje otoczenia biznesu przedstawiają propozycje inicjatyw służących wdrażaniu koncepcji programowej.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Seminarium "Skuteczny lider jako kreator innowacyjnych rozwiązań dla regionu"

W dniu 25 lutego 2010 roku odbyło się seminarium pod nazwą „Skuteczny lider jako kreator innowacyjnych rozwiązań dla regionu”. Seminarium zorganizowane zostało w ramach zadania 11. „Stworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim”.

Tematem seminarium było wypracowanie skutecznych zasad współpracy liderów w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć, poprzez zrozumienie czynników wpływających na skuteczność komunikowania się w działaniach, zdobycie umiejętności wykorzystania komunikowania się do skutecznego realizowania roli lidera, poznanie efektywnych metod wywierania wspływu na innych za pomocą dostosowania własnego sposobu komunikowania się do stylów komunikacji rozmówców.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  

Seminarium „Światowe doświadczenia i przykłady dobrych praktyk w tworzeniu sieci współpracy”

4 lutego 2010 roku odbyło się seminarium „Światowe doświadczenia i przykłady dobrych praktyk w tworzeniu sieci współpracy”, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu współpracujący w ramach zadania 11. Stworzenie sieci współpracy środowiska otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim.

Seminarium poprowadził Ifor Ffowcs-Williams- znany na całym świecie lider w rozwoju klasterów. Założyciel firmy Cluster Navigators Ltd z siedzibą w Melbourne, od 1997 aktywnie promuje klastery, jako podstawę rozwoju gospodarczego. Prowadzi wykłady z zakresu konkurencyjności, klasterów i lokalnych systemów innowacji.

Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011  


Strona 215 z 216
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Logo projektu KEEP ON
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10869
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10059
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10293
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 10052
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego