Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Konkurs „Granty na Eurogranty” – nabór w roku 2022

Logo PARP Grupa PFRTrwa konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Termin składania aplikacji w ramach VI rundy trwa do 31.03.02022 r., a maksymalna kwota dofinansowania w konkursie to 280 060 zł.

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o grant w ramach programu UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Dofinansowanie w ramach grantu można przeznaczyć na:

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
  • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
  • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Konkurs został przedłużony o trzy dodatkowe rundy aplikacyjne. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy VI – od 28 stycznia do 31 marca 2022 r.;
  • dla rundy VII – od 1 kwietna do 31 maja 2022 r.;
  • dla rundy VIII – od 1 czerwca do 11 sierpnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie:

Granty na Eurogranty - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Data dodania: piątek, 04 marca 2022
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2023
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego