Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Ogłoszenie o III naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Logo Popytowego Systemu InnowacjiDla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. Firmy powinny prowadzić aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego od co najmniej 3 miesięcy.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

  • wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w przedsiębiorstwie
  • doradztwo w zakresie zmiany sposobu dostarczania usług w przedsiębiorstwie
  • usługi w zakresie zagadnień prawnych, np. stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 i jej skutkami, renegocjacji umów długoterminowych, w tym handlowych, restrukturyzacji lub ochrony przed wierzycielami
  • wsparcie prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z panującą epidemią, pomoc w przygotowaniu właściwych dokumentów
  • analiza możliwości i skutków zastosowania w dokumentacji umownych lub ustawowych klauzul dotyczący siły wyższej
  • usługi w zakresie zagadnień finansowych, np. w pozyskiwaniu finansowania pomocowego oraz wdrożenia innych działań mających na celu pokrycie luki finansowej, utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • opracowanie inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie
  • analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii
  • doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach i zrachowaniach klientów
  • opracowanie naprawczych strategii sprzedażowych/cenowych/marketingowych pozwalających na szybki powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołamy epidemią

Katalog usług nie jest zamknięty. MŚP sam może określić rodzaj i zakres usługi doradczej w odniesieniu do własnej sytuacji w kontekście problemów i potrzeb związanych ze skutkami epidemii COVID-19.

Wartość dofinansowania wynosi 100% (pomoc de minimis)

Maksymalna kwota dofinansowania usługi doradczej wynosi 50 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 6 miesięcy.

Usługa doradcza na potrzeby bieżącego naboru usługa mająca na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19 i dotyczyć ma m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy.

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 342 11 01

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Barbara Jakubowska - tel. 41 342 18 98

Katarzyna Bębas - tel. 41 342 18 98

Anna Piras - tel. 41 342 14 20

Elwira Seweryn - tel. 41 342 18 98

Ewelina Domoradzka - tel. 41 342 14 59

Błażej Nowiński - tel. 41 342 11 01

Termin składania aplikacji: od 21.05.2020 r. do wyczerpania środków lub odwołania. Zakończenie I edycji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 31.08.2020 r.

Alokacja na nabór: 10 000 000 zł. Alokacja I edycji: 5 000 000 zł.

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Data dodania: czwartek, 21 maja 2020
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2024
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego