Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES

Uczestnicy spotkania15-16 listopada w Busku – Zdroju odbyło się kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu ENERSELVES. Projekt realizowany jest przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe i dotyczy samowystarczalności energetycznej budynków.

W spotkaniu, oprócz członków grupy Interesariuszy udział wzięli m.in. dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM Grzegorz Orawiec, zastępca burmistrza Buska-Zdroju Tomasz Mierzwa oraz profesor Jerzy Zbigniew Piotrowski przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

W pierwszym dniu spotkania w ramach dobrych praktyk odbyły się wizyty studyjne, podczas których zaprezentowano najlepsze rozwiązania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podniesienia efektywności energetycznej obiektów, znajdujących się na terenie miasta Busko-Zdrój. Grupa Interesariuszy zapoznała się z rozwiązaniami zastosowanymi w budynkach użyteczności publicznej, w tym m.in. w Szpitalu Powiatowym oraz Hali Sportowej. Ponadto, uczestnikom wydarzenia zostały przedstawione główne założenia projektu rewitalizacji, którego jednym z celów było zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Podczas drugiego dnia zaproszeni goście zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, które realizowane były w ich podmiotach. Poruszano również kwestie przyszłych inwestycji i rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania dyskutowano na temat ostatecznych zapisów Action Planu, strategicznego dokumentu projektowego, który przyczyni się do lepszego wykorzystania funduszy przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej budynków. Spotkanie było dobrą platformą do wymiany doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej zarówno dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw z branży OZE/EWE.

W projekcie ENERSELVES uczestniczą partnerzy z Polski, Hiszpanii, Włoch, Malty, Szwecji i Rumunii.
Wszystkich zainteresowanych projektem ENERSELVES zapraszamy na stronę internetową: https://www.interregeurope.eu/enerselves/

Projekt ENERSELVES realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG EUROPE Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityki programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Data dodania: piątek, 16 listopada 2018
 
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo obchodów 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Współpraca międzynarodowa
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12954
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12273
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12418
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 12724
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego