Świętokrzyski Portal Innowacji - Zakończył się cykl konsultacji warsztatowych z partnerem austriackimCykl spotkań Grantobiorców W dniach 27 – 30 listopada 2018 roku zakończył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu województwa świętokrzyskiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Pierwsze dwudniowe konsultacje dotyczyły grantu „Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego JPD dla kierunku technik informatyk” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W ramach grantu kształcenie praktyczne będzie odbywać się w zawodzie informatyk w różnych gałęziach regionalnej gospodarki, w sumie 68 uczniów i uczennic zostanie objętych innowacyjnym modelem kształcenia praktycznego. Podczas dwudniowych warsztatów Eksperci z Austrii: Bernd Hochwarter i Rene Bischof, spotkali się z przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, nauczycielami zawodu oraz młodzieżą, która będzie odbywać zajęcia u przedsiębiorców. Eksperci na początek wizyty w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedzili telewizję Lokalna TV oraz redakcję Radio Ostrowiec, gdzie uczniowie będą odbywać kształcenie praktyczne. W radio Eksperci udzielili również wyczerpującego wywiadu, dotyczącego implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz zdobytą wiedzę podczas poprzednich konsultacji odbywających się w naszym województwie.

Kolejny dzień Eksperci spędzili w Kielcach, uczestnicząc w spotkaniach z kieleckimi przedsiębiorcami, którzy podjęli współpracę na rzecz wdrożenia Innowacyjnego Modelu Kształcenia i będą kształcić uczniów uczestniczących w grancie. Odwiedzili Centrum Biznesu w Kielcach oraz Medical SPA Invex Remedies.

Kolejne dwudniowe warsztaty poświęcone były grantowi „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, który jest realizowany przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w partnerstwie z Fundacją Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Innowacyjny Model Kształcenia zakłada praktyczną naukę zawodu u przedsiębiorców dla 68 uczniów i uczennic kształcących się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, w 5 świętokrzyskich szkołach.

Pierwszego dnia Eksperci: Marcel Pomper i Rene Bischof, mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami: Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego w Kielcach oraz Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Najważniejszym punktem obu wizyt były spotkania z młodzieżą biorącą udział w grancie. Dzień zakończył się spotkaniem z przedstawicielami wszystkich Partnerów realizujących grant oraz przedstawicielami kolejnych 3 szkół tj. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu oraz Prywatnego Technikum AWANS. Cykl konsultacji z ekspertami w naszym regionie zakończył się wizytą u przedsiębiorców: Binkowski Resort w Kielcach oraz Bristol Art.&Medical SPA z Buska – Zdroju, gdzie młodzież odbywa kształcenie praktyczne i przyucza się do wybranego przez siebie przyszłego zawodu. Eksperci zwiedzili oba obiekty, a wśród pracowników mieli okazję zobaczyć uczniów doskonalących swoje umiejętności pod fachowym okiem kadry hoteli.

Projekt jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego – Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Data dodania: wtorek, 04 grudnia 2018
 


copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47