Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Zakończył się cykl konsultacji warsztatowych z partnerem austriackim

Cykl spotkań Grantobiorców W dniach 27 – 30 listopada 2018 roku zakończył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu województwa świętokrzyskiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Pierwsze dwudniowe konsultacje dotyczyły grantu „Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego JPD dla kierunku technik informatyk” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W ramach grantu kształcenie praktyczne będzie odbywać się w zawodzie informatyk w różnych gałęziach regionalnej gospodarki, w sumie 68 uczniów i uczennic zostanie objętych innowacyjnym modelem kształcenia praktycznego. Podczas dwudniowych warsztatów Eksperci z Austrii: Bernd Hochwarter i Rene Bischof, spotkali się z przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, nauczycielami zawodu oraz młodzieżą, która będzie odbywać zajęcia u przedsiębiorców. Eksperci na początek wizyty w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedzili telewizję Lokalna TV oraz redakcję Radio Ostrowiec, gdzie uczniowie będą odbywać kształcenie praktyczne. W radio Eksperci udzielili również wyczerpującego wywiadu, dotyczącego implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz zdobytą wiedzę podczas poprzednich konsultacji odbywających się w naszym województwie.

Kolejny dzień Eksperci spędzili w Kielcach, uczestnicząc w spotkaniach z kieleckimi przedsiębiorcami, którzy podjęli współpracę na rzecz wdrożenia Innowacyjnego Modelu Kształcenia i będą kształcić uczniów uczestniczących w grancie. Odwiedzili Centrum Biznesu w Kielcach oraz Medical SPA Invex Remedies.

Kolejne dwudniowe warsztaty poświęcone były grantowi „Korpus Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno-hotelarskiej”, który jest realizowany przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w partnerstwie z Fundacją Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Innowacyjny Model Kształcenia zakłada praktyczną naukę zawodu u przedsiębiorców dla 68 uczniów i uczennic kształcących się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, w 5 świętokrzyskich szkołach.

Pierwszego dnia Eksperci: Marcel Pomper i Rene Bischof, mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami: Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego w Kielcach oraz Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Najważniejszym punktem obu wizyt były spotkania z młodzieżą biorącą udział w grancie. Dzień zakończył się spotkaniem z przedstawicielami wszystkich Partnerów realizujących grant oraz przedstawicielami kolejnych 3 szkół tj. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu oraz Prywatnego Technikum AWANS. Cykl konsultacji z ekspertami w naszym regionie zakończył się wizytą u przedsiębiorców: Binkowski Resort w Kielcach oraz Bristol Art.&Medical SPA z Buska – Zdroju, gdzie młodzież odbywa kształcenie praktyczne i przyucza się do wybranego przez siebie przyszłego zawodu. Eksperci zwiedzili oba obiekty, a wśród pracowników mieli okazję zobaczyć uczniów doskonalących swoje umiejętności pod fachowym okiem kadry hoteli.

Projekt jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego – Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Data dodania: wtorek, 04 grudnia 2018
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14401
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13721
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14086
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14113
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego