Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - O innowacjach w szkolnictwie zawodowym z austriackimi ekspertami

W dniach 22 – 25 października 2018 r. odbył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie "Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe" z partnerem oraz ekspertem austriackim w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu powiatu koneckiego i kieleckiego, zorganizowanych przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Pierwsze, dwudniowe warsztaty dotyczyły grantu „Model kształcenia dualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich”, w ramach którego kształcenie praktyczne będzie odbywać się w obszarze zrównoważonego rozwoju energetycznego i zasobooszczędnego budownictwa. Eksperci, pod przewodnictwem dyrektorki szkoły, Pani Beaty Jakubowskiej, zwiedzili warsztaty szkolne i sale dydaktyczne, mieli też okazję przetestować eksponaty i prace konkursowe, przygotowane przez uczniów a docenione i nagrodzone przez ekspertów z dziedziny mechatroniki i odnawialnych źródeł energii, nie tylko w Polsce. W drugiej części wizyty eksperci spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy w ramach realizowanego grantu testują nowy model kształcenia praktycznego i przyuczają do zawodu uczniów tej szkoły. Odwiedzili Firmę Handlowo-Usługową Romana Wróbla oraz P.W. Magra, specjalizujące się w branży elektrycznej i elektronicznej, FUH Hydro-Bud, gdzie młodzież uczy się montażu instalacji sanitarnych i hydraulicznych oraz Instal-Gaz, związaną z techniką grzewczą i gazową. Wizytę w powiecie koneckim zakończyli zwiedzając farmę wiatrową w Miedzierzy w gminie Smyków, która dzięki dobrej współpracy szkoły z przedsiębiorcą, jest serwisowana również przy udziale uczniów.

Kolejne warsztaty poświęcone były grantowi: „Innowacyjny model kształcenia droga do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim”, który zakłada praktyczną naukę zawodu u przedsiębiorców z różnych branżach regionalnej gospodarki dla 90 uczniów. Podczas warsztatów eksperci mieli możliwość spotkać się ze Starostą Kieleckim Michałem Godowskim, Dyrektorami Szkół biorących udział w grancie: Haliną Kołodziejczyk – Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach,  Sławomirem Wójcikiem – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Teresą Pasowską – Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie. Eksperci mięli  również okazję podejrzeć młodzież w czasie realizacji zajęć praktycznych u przedsiębiorców, min. w firmie CAR BUD w Chmielniku, Defro Sp. z o.o. w Rudzie Strawczyńskiej, Autocentrum PATECKI w Kielcach oraz w Hotelu Tęczowy młyn w Kielcach.

Konsultacje warsztatowe, w których biorą udział grantobiorcy, eksperci austriaccy oraz lider projektu zostały zorganizowane w celu bezpośredniego przekazania wiedzy i doświadczeń zagranicznego partnera w kontekście dualnego systemu nauczania. Współpraca dotyczy m.in.: omówienia programów kształcenia w miejscu pracy, opracowania założeń formalnych między różnymi podmiotami  (szkoły/przedsiębiorca/instytucje pośredniczące), katalogu rekomendacji w kierunkach kształcenia uczniów oraz profilu działalności przedsiębiorcy i specyfiki lokalnej gospodarki.

Wartość projektu wynosi 17 808 774,50 zł. i jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Data dodania: poniedziałek, 29 października 2018
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14299
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13594
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13930
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13997
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego