Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Inauguracja grantu dla szkół zawodowych w Starachowicach

28 września w Starachowicach odbyła się  konferencja inaugurująca realizację grantu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowana przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”, którego  liderem jest  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Gośćmi konferencji byli min. przedstawiciele Starostwa Powiatowego ze Starachowic -  Wicestarosta Marek  Pawłowski, Członek Zarządu Monika Nowak, Członek Zarządu Andrzej Sendecki, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec, pracownicy Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy: Barbara Jakubowska oraz Janusz Juszczyk, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele szkół uczestniczących w projekcie: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez Dyrektora CKP w Starachowicach, Małgorzatę Urban oraz Wicedyrektora Dorotę Lenart. Kolejnym punktem było wystąpienie Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Grzegorza Orawca. Przedstawił on szczegółowo cele projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” oraz poinformował o działaniach realizowanych w ramach tego projektu przez Urząd Marszałkowski.

Organizatorzy konferencji  przedstawili założenia realizowanego grantu pn. „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”,  zaprezentowali też przedsiębiorców, u których odbywać się będą przeniesione godziny kształcenia praktycznego - Hotel Europa i Hotel Senator, firma Demax oraz Biuro Obsługi Inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli też nauczyciele – opiekunowie praktyk i uczniowie – uczestnicy projektu oraz ich rodzice.  W zajęciach praktycznych u starachowickich przedsiębiorców wezmą uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 ze Starachowic (z kierunku technik budownictwa).

Konferencja była  szansą na dyskusję  i poznanie opinii uczestników realizowanego grantu. Po jej zakończeniu uczniowie otrzymali wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.

Projekt „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego – Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI) w Oberwart (Austria), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś IV, Działanie 4.1 Innowacje.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego. Granty są udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw.

Data dodania: wtorek, 02 października 2018
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14401
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13720
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14086
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14112
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego