Świętokrzyski Portal Innowacji - Wizyta edukacyjna młodzieży na Targach Techniki Motoryzacyjnej we Frankfurcie realizowana w ramach projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”



Uczestnicy wizyty studyjnejW ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zorganizował dla uczniów biorących udział w ww. projekcie, laureatów konkursu „Kreatywni Liderzy” wizytę edukacyjną we Frankfurcie.  Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie szkół zawodowych uczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie, Zespole Szkół Transportowo- Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach.

Pierwszy dzień pobytu we Frankfurcie poświęcono min. na wizytę edukacyjną w  Frankfurt School of Finance&Management, jednej z wiodących uczelni biznesowych Europie, wizytę w przedsiębiorstwie wspierającym Startupy - CoWorkPlay, gdzie uczniowie mieli okazję zapoznać się z pomysłami biznesowymi młodych inwestorów.

Drugi dzień wyjazdu został poświęcony na udział w największych w Europie Targach Techniki Motoryzacji, z liczbą ponad 4.800 wystawców z całego świata z ofertą w siedmiu grupach tematycznych, min.: Parts & Components- części zamienne, Electronics & Systems systemy elektroniczne i elektryczne, Repair & Maintenance - wyposażenie warsztatów samochodowych, Accessories & Customizing- akcesoria samochodowe, Dealer & Workshop-Management - oprogramowanie komputerowe oraz systemy mobilne dla branży motoryzacyjnej. Uczniowie odwiedzili również stoisko polskiej firmy, zajmującej się produkcją maskownic i grilii do samochodów. W trakcie zorganizowano dla zwiedzających wiele ciekawych prezentacji i konkursów, w których chętnie uczestniczyli nasi uczniowie.

Wyjazd miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii w zawodach wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu. Dzięki udziałowi w targach uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i  bieżącymi oczekiwaniami konsumentów, podnieść swoje kompetencje zawodowe, sprawdzić umiejętności interpersonalno-językowe oraz nawiązać nowe kontakty zagraniczne.

Projekt pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz  tworzenia i rozwoju CKZiU.

Data dodania: poniedziałek, 17 września 2018
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47