Świętokrzyski Portal Innowacji - Chińska firma zainteresowana inwestycją na terenie powiatu kazimierskiego i Kazimierzy WielkiejW dniu 19 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka odbyło się spotkanie z przedstawicielami Institute for the Advancement of International Rehabilitation Standards (Instytut Rozwoju Międzynarodowych Standardów Rehabilitacji) z Niemiec, którzy są zainteresowani terenami inwestycyjnymi w Kazimierzy Wielkiej i w powiecie kazimierskim. Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Adam Bodzioch oraz wicestarosta powiatu kazimierskiego Michał Bucki odpowiadali na pytania gości. Omówione zostały formy planowanych inwestycji jak i główne punkty planu zagospodarowania przestrzennego.

Właścicielami przedmiotowego terenu, obejmującego ok. 150 ha, są władze Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. Obszar ten koncentruje się w okolicach studni Cudzynowice, gdzie znajdują się pokłady wód termalnych oraz w obrębie Kazimierzy Wielkiej.

Przedstawiciele AIRS reprezentują jednocześnie Museum for Psychosomatic Medicine w Pekinie i na terenie Chin biorą udział w realizacji projektu pn. Healthy Ageing Village (Wioska Zdrowej Jesieni Życia). Ich zamiarem było poznanie możliwości zaimplementowania podobnego projektu na terenie Kazimierzy Wielkiej. Informacje, których udzielili przedstawiciele władz samorządowych były satysfakcjonujące i kolejnym etapem będzie wymiana szczegółowej specyfikacji przedmiotowych gruntów.

Przedsiębiorcy reprezentujący AIRS oraz Museum for Psychosomatic Medicine w Pekinie gościli w Województwie Świętokrzyskim na zaproszenie Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działającego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, które zorganizowało misję gospodarczą dla gości zagranicznych oraz spotkanie sieciujące pn. "Świetokrzyski trójkąt uzdrowiskowy – nowe horyzonty" w Busku-Zdroju 18 - 21 czerwca 2018 r.

Celem wydarzenia była promocja potencjału gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz regionalnych usług medyczno-uzdrowiskowych na rynkach zagranicznych. Ponadto debata ta przyczyniła się do nawiązania nowych, trwałych kontaktów gospodarczych 
w sektorze turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. Tegoroczne wydarzenie było już V edycją międzynarodowych spotkań branży uzdrowiskowej i turystyki medycznej w naszym regionie.

W drugim dniu misji, 19.06.2018 r., zaplanowane były wizyty studyjne w lokalnych sanatoriach i firmach. Spotkanie inwestycyjne w Kazimierzy Wielkiej było częścią programu misji gospodarczej i wizyt studyjnych.

Wydarzenie to finansowane było przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, projekt: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.

 

Data dodania: poniedziałek, 25 czerwca 2018
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47